Statistikdatabasen
Företagens syfte med innovationer inom marknadsföring efter näringsgren SNI 2007 och storleksklass. Andelar i procent. År 2006-2008 - 2008-2010
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 11 Valda

Sök

storleksklass

Totalt 4 Valda

Sök

typ av värde Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

period Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2011-12-08
Kontakt
Agnes Norberg, SCB
+46 010 479 40 15
agnes.norberg@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Öka eller behålla marknadsandelar:
procent
Introducera produkter till nya kundgrupper:
procent
Introducera produkter på nya geografiska marknader:
procent
Referenstid
Öka eller behålla marknadsandelar:
2006-2008
Introducera produkter till nya kundgrupper:
2006-2008
Introducera produkter på nya geografiska marknader:
2006-2008
Datatyp
Öka eller behålla marknadsandelar:
Flöde
Introducera produkter till nya kundgrupper:
Flöde
Introducera produkter på nya geografiska marknader:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Öka eller behålla marknadsandelar:
Nej
Introducera produkter till nya kundgrupper:
Nej
Introducera produkter på nya geografiska marknader:
Nej
Säsongsrensad
Öka eller behålla marknadsandelar:
Nej
Introducera produkter till nya kundgrupper:
Nej
Introducera produkter på nya geografiska marknader:
Nej
Skapad datum
2020-11-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0315J5