Statistikdatabasen
Företagens syfte med produkt- eller processinnovationer efter näringsgren SNI 2007 och storleksklass. Andelar i procent. År 2006-2008
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 11 Valda

Sök

storleksklass

Totalt 4 Valda

Sök

typ av värde Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

period Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2011-12-02
Kontakt
Agnes Norberg, SCB
+46 010 479 40 15
agnes.norberg@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Utökat produktsortiment:
procent
Ersättning av föråldrade produkter eller processer:
procent
Inträde på nya marknader:
procent
Ökade marknadsandelar:
procent
Förbättrad kvalitet på varor/tjänster:
procent
Förbättrad flexibilitet för varuproduktion/tillhandahållande av tjänster:
procent
Ökad kapacitet för varuproduktion eller tillhandahållande av tjänster:
procent
Förbättrad hälsa och säkerhet:
procent
Minskad arbetskraftskostnad per producerad/levererad enhet:
procent
Referenstid
Utökat produktsortiment:
2006-2008
Ersättning av föråldrade produkter eller processer:
2006-2008
Inträde på nya marknader:
2006-2008
Ökade marknadsandelar:
2006-2008
Förbättrad kvalitet på varor/tjänster:
2006-2008
Förbättrad flexibilitet för varuproduktion/tillhandahållande av tjänster:
2006-2008
Ökad kapacitet för varuproduktion eller tillhandahållande av tjänster:
2006-2008
Förbättrad hälsa och säkerhet:
2006-2008
Minskad arbetskraftskostnad per producerad/levererad enhet:
2006-2008
Datatyp
Utökat produktsortiment:
Flöde
Ersättning av föråldrade produkter eller processer:
Flöde
Inträde på nya marknader:
Flöde
Ökade marknadsandelar:
Flöde
Förbättrad kvalitet på varor/tjänster:
Flöde
Förbättrad flexibilitet för varuproduktion/tillhandahållande av tjänster:
Flöde
Ökad kapacitet för varuproduktion eller tillhandahållande av tjänster:
Flöde
Förbättrad hälsa och säkerhet:
Flöde
Minskad arbetskraftskostnad per producerad/levererad enhet:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Utökat produktsortiment:
Nej
Ersättning av föråldrade produkter eller processer:
Nej
Inträde på nya marknader:
Nej
Ökade marknadsandelar:
Nej
Förbättrad kvalitet på varor/tjänster:
Nej
Förbättrad flexibilitet för varuproduktion/tillhandahållande av tjänster:
Nej
Ökad kapacitet för varuproduktion eller tillhandahållande av tjänster:
Nej
Förbättrad hälsa och säkerhet:
Nej
Minskad arbetskraftskostnad per producerad/levererad enhet:
Nej
Säsongsrensad
Utökat produktsortiment:
Nej
Ersättning av föråldrade produkter eller processer:
Nej
Inträde på nya marknader:
Nej
Ökade marknadsandelar:
Nej
Förbättrad kvalitet på varor/tjänster:
Nej
Förbättrad flexibilitet för varuproduktion/tillhandahållande av tjänster:
Nej
Ökad kapacitet för varuproduktion eller tillhandahållande av tjänster:
Nej
Förbättrad hälsa och säkerhet:
Nej
Minskad arbetskraftskostnad per producerad/levererad enhet:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0315I0