Statistikdatabasen
Företagens innovationsutgifter i vissa branschgrupper efter storleksklass och typ av utgift. År 2006
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

bransch

Totalt 5 Valda

Sök

storleksklass

Totalt 4 Valda

Sök

typ av utgift Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll: Innovationsutgift, kronor , bransch: 10-37+40+41+51-74 utvinning, tillverkning; energi- och vattenförsörjning; tjänster
I branscherna 51-74, tjänstesektorn, ingår inte finansiell sektor.
tabellinnehåll: Andel av innovativa företags omsättning, procent , bransch: 10-37+40+41+51-74 utvinning, tillverkning; energi- och vattenförsörjning; tjänster
I branscherna 51-74, tjänstesektorn, ingår inte finansiell sektor.
tabellinnehåll: Innovationsutgift, kronor , bransch: 51-74 tjänstesektorn
I branscherna 51-74, tjänstesektorn, ingår inte finansiell sektor.
tabellinnehåll: Andel av innovativa företags omsättning, procent , bransch: 51-74 tjänstesektorn
I branscherna 51-74, tjänstesektorn, ingår inte finansiell sektor.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2008-10-24
Kontakt
Agnes Norberg, SCB
+46 010 479 40 15
agnes.norberg@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Innovationsutgift, kronor:
kronor
Konfidensintervall för innovationsutgift, kronor:
kronor
Andel av innovativa företags omsättning, procent:
procent
Konfidensintervall för andel av innovativa företags omsättning, procentandelar:
procentandelar
Datatyp
Innovationsutgift, kronor:
Flöde
Konfidensintervall för innovationsutgift, kronor:
Flöde
Andel av innovativa företags omsättning, procent:
Flöde
Konfidensintervall för andel av innovativa företags omsättning, procentandelar:
Flöde
Pristyp
Innovationsutgift, kronor:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Innovationsutgift, kronor:
Nej
Konfidensintervall för innovationsutgift, kronor:
Nej
Andel av innovativa företags omsättning, procent:
Nej
Konfidensintervall för andel av innovativa företags omsättning, procentandelar:
Nej
Säsongsrensad
Innovationsutgift, kronor:
Nej
Konfidensintervall för innovationsutgift, kronor:
Nej
Andel av innovativa företags omsättning, procent:
Nej
Konfidensintervall för andel av innovativa företags omsättning, procentandelar:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0315D0