Statistikdatabasen
Antal innovativa företag med olika typ av innovationsverksamhet i vissa branschgrupper efter storleksklass. År 2004-2006
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

bransch

Totalt 5 Valda

Sök

storleksklass

Totalt 4 Valda

Sök

period Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2011-12-02
Kontakt
Agnes Norberg, SCB
+46 010 479 40 15
agnes.norberg@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Antal företag som endast är produktinnovativa:
antal
Konfidensintervall för antal företag som endast är produktinnovativa:
antal
Antal företag som endast är processinnovativa:
antal
Konfidensintervall för antal företag som endast är processinnovativa:
antal
Antal företag som både är produkt- och processinnovativa:
antal
Konfidensintervall för företag som både är produkt- och processinnovativa:
antal
Antal företag som har pågående och/eller avbruten innovationsverksamhet:
antal
Konfidensintervall för antal företag som har pågående och/eller avbruten innovationsverksamhet:
antal
Referenstid
Antal företag som endast är produktinnovativa:
2004
Konfidensintervall för antal företag som endast är produktinnovativa:
2004
Antal företag som endast är processinnovativa:
2004
Konfidensintervall för antal företag som endast är processinnovativa:
2004
Antal företag som både är produkt- och processinnovativa:
2004
Konfidensintervall för företag som både är produkt- och processinnovativa:
2004
Antal företag som har pågående och/eller avbruten innovationsverksamhet:
2004
Konfidensintervall för antal företag som har pågående och/eller avbruten innovationsverksamhet:
2004
Datatyp
Antal företag som endast är produktinnovativa:
Stock
Konfidensintervall för antal företag som endast är produktinnovativa:
Stock
Antal företag som endast är processinnovativa:
Stock
Konfidensintervall för antal företag som endast är processinnovativa:
Stock
Antal företag som både är produkt- och processinnovativa:
Stock
Konfidensintervall för företag som både är produkt- och processinnovativa:
Stock
Antal företag som har pågående och/eller avbruten innovationsverksamhet:
Stock
Konfidensintervall för antal företag som har pågående och/eller avbruten innovationsverksamhet:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal företag som endast är produktinnovativa:
Nej
Konfidensintervall för antal företag som endast är produktinnovativa:
Nej
Antal företag som endast är processinnovativa:
Nej
Konfidensintervall för antal företag som endast är processinnovativa:
Nej
Antal företag som både är produkt- och processinnovativa:
Nej
Konfidensintervall för företag som både är produkt- och processinnovativa:
Nej
Antal företag som har pågående och/eller avbruten innovationsverksamhet:
Nej
Konfidensintervall för antal företag som har pågående och/eller avbruten innovationsverksamhet:
Nej
Säsongsrensad
Antal företag som endast är produktinnovativa:
Nej
Konfidensintervall för antal företag som endast är produktinnovativa:
Nej
Antal företag som endast är processinnovativa:
Nej
Konfidensintervall för antal företag som endast är processinnovativa:
Nej
Antal företag som både är produkt- och processinnovativa:
Nej
Konfidensintervall för företag som både är produkt- och processinnovativa:
Nej
Antal företag som har pågående och/eller avbruten innovationsverksamhet:
Nej
Konfidensintervall för antal företag som har pågående och/eller avbruten innovationsverksamhet:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0315C1