Statistikdatabasen
Antal innovativa företag med innovationssamarbete i olika delar av världen efter näringsgren SNI 2007 och storleksklass. År 2006-2008 - 2014-2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 54 Valda

Sök

storleksklass

Totalt 4 Valda

Sök

typ av värde Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

period Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

För mer information angående omklassificering av Ericsson AB:
Förändringar i klassificeringen av FoU samt Ericsson AB
Frågan om samarbete för innovationsverksamhet har bara ställts till företag med produkt- och/eller processinnovation.
tabellinnehåll
Övriga Europa
Med övriga Europa avses andra länder än Sverige.
Övriga länder
Med övriga länder avses andra länder än USA, Kina och Indien samt länder i Europa.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-12-14
Kontakt
Agnes Norberg, SCB
+46 010 479 40 15
agnes.norberg@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Antal företag med innovationsverksamhet, totalt:
antal
Med innovationssamarbete, totalt:
antal
Nationellt:
antal
Övriga Europa:
antal
USA:
antal
Kina eller Indien:
antal
Övriga länder:
antal
Referenstid
Antal företag med innovationsverksamhet, totalt:
2006-2008
Med innovationssamarbete, totalt:
2006-2008
Nationellt:
2006-2008
Övriga Europa:
2006-2008
USA:
2006-2008
Kina eller Indien:
2006-2008
Övriga länder:
2006-2008
Datatyp
Antal företag med innovationsverksamhet, totalt:
Flöde
Med innovationssamarbete, totalt:
Flöde
Nationellt:
Flöde
Övriga Europa:
Flöde
USA:
Flöde
Kina eller Indien:
Flöde
Övriga länder:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal företag med innovationsverksamhet, totalt:
Nej
Med innovationssamarbete, totalt:
Nej
Nationellt:
Nej
Övriga Europa:
Nej
USA:
Nej
Kina eller Indien:
Nej
Övriga länder:
Nej
Säsongsrensad
Antal företag med innovationsverksamhet, totalt:
Nej
Med innovationssamarbete, totalt:
Nej
Nationellt:
Nej
Övriga Europa:
Nej
USA:
Nej
Kina eller Indien:
Nej
Övriga länder:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0315F3