Statistikdatabasen
Antal innovativa företag med innovationssamarbete med olika typer av partner efter näringsgren SNI 2007 och storleksklass. Del 1. År 2006-2008 - 2014-2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 54 Valda

Sök

storleksklass

Totalt 4 Valda

Sök

typ av värde Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

period Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2016-02-18. Fördelningen på storleksklass har korrigerats.
För mer information angående omklassificering av Ericsson AB:
Förändringar i klassificeringen av FoU samt Ericsson AB
Frågan om samarbete för innovationsverksamhet har bara ställts till företag med produkt- och/eller processinnovation.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-07-31
Kontakt
Agnes Norberg, SCB
+46 010 479 40 15
agnes.norberg@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Antal företag med innovationsverksamhet, totalt:
antal
Med innovationssamarbete, totalt:
antal
Inom koncern:
antal
Leverantörer:
antal
Kunder eller klienter samtliga sektorer:
antal
Konkurrenter eller med andra företag inom branschen:
antal
Konsulter eller privata laboratorier:
antal
Privata FoU-institut:
antal
Universitet eller högskolor:
antal
Offentliga forskningsinstitut:
antal
Referenstid
Antal företag med innovationsverksamhet, totalt:
2006-2008
Med innovationssamarbete, totalt:
2006-2008
Inom koncern:
2006-2008
Leverantörer:
2006-2008
Kunder eller klienter samtliga sektorer:
2006-2008
Konkurrenter eller med andra företag inom branschen:
2006-2008
Konsulter eller privata laboratorier:
2006-2008
Privata FoU-institut:
2006-2008
Universitet eller högskolor:
2006-2008
Offentliga forskningsinstitut:
2006-2008
Datatyp
Antal företag med innovationsverksamhet, totalt:
Flöde
Med innovationssamarbete, totalt:
Flöde
Inom koncern:
Flöde
Leverantörer:
Stock
Kunder eller klienter samtliga sektorer:
Flöde
Konkurrenter eller med andra företag inom branschen:
Flöde
Konsulter eller privata laboratorier:
Flöde
Privata FoU-institut:
Flöde
Universitet eller högskolor:
Flöde
Offentliga forskningsinstitut:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal företag med innovationsverksamhet, totalt:
Nej
Med innovationssamarbete, totalt:
Nej
Inom koncern:
Nej
Leverantörer:
Nej
Kunder eller klienter samtliga sektorer:
Nej
Konkurrenter eller med andra företag inom branschen:
Nej
Konsulter eller privata laboratorier:
Nej
Privata FoU-institut:
Nej
Universitet eller högskolor:
Nej
Offentliga forskningsinstitut:
Nej
Säsongsrensad
Antal företag med innovationsverksamhet, totalt:
Nej
Med innovationssamarbete, totalt:
Nej
Inom koncern:
Nej
Leverantörer:
Nej
Kunder eller klienter samtliga sektorer:
Nej
Konkurrenter eller med andra företag inom branschen:
Nej
Konsulter eller privata laboratorier:
Nej
Privata FoU-institut:
Nej
Universitet eller högskolor:
Nej
Offentliga forskningsinstitut:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0315X0