Statistikdatabasen
Företagens omsättning och innovationsutgifter avseende produkt- eller processinnovationer, mnkr efter näringsgren SNI 2007 och storleksklass. År 2008 - 2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 54 Valda

Sök

storleksklass

Totalt 4 Valda

Sök

typ av värde Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

För mer information angående omklassificering av Ericsson AB:
Förändringar i klassificeringen av FoU samt Ericsson AB
SCB har mottagit korrigerade uppgifter avseende utgifter för år 2010. Detta medför att 2010 års innovationsutgifter har korrigerats den 18 december 2013.
tabellinnehåll
Utgifter för förvärv av maskiner, utrustning och programvara och byggnader, mnkr
Från år 2012 har företagens utgifter för förvärv av maskiner, utrustning och programvara utökats till att även omfatta byggnader. Ta hänsyn till detta när uppgifter jämförs med tidigare år.
Utgifter för all övrig innovationsverksamhet, mnkr
Från år 2012 finns posten utgifter för all övrig innovationsaktivitet, såsom utbildning, marknadsintroduktion, design och övriga innovationsaktiviteter. Ta hänsyn till detta när uppgifter jämförs med tidigare år.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-12-14
Kontakt
Agnes Norberg, SCB
+46 010 479 40 15
agnes.norberg@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Total omsättning för företag med innovationsverksamhet, mnkr:
miljoner kronor
Totala innovationsutgifter, mnkr:
miljoner kronor
Utgifter för egen FoU, mnkr:
miljoner kronor
Utgifter för utlagd FoU, mnkr:
miljoner kronor
Utgifter för förvärv av maskiner, utrustning och programvara och byggnader, mnkr:
miljoner kronor
Utgifter för inköp av annan extern kunskap, mnkr:
miljoner kronor
Utgifter för all övrig innovationsverksamhet, mnkr:
miljoner kronor
Datatyp
Total omsättning för företag med innovationsverksamhet, mnkr:
Flöde
Totala innovationsutgifter, mnkr:
Flöde
Utgifter för egen FoU, mnkr:
Flöde
Utgifter för utlagd FoU, mnkr:
Flöde
Utgifter för förvärv av maskiner, utrustning och programvara och byggnader, mnkr:
Flöde
Utgifter för inköp av annan extern kunskap, mnkr:
Flöde
Utgifter för all övrig innovationsverksamhet, mnkr:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Total omsättning för företag med innovationsverksamhet, mnkr:
Nej
Totala innovationsutgifter, mnkr:
Nej
Utgifter för egen FoU, mnkr:
Nej
Utgifter för utlagd FoU, mnkr:
Nej
Utgifter för förvärv av maskiner, utrustning och programvara och byggnader, mnkr:
Nej
Utgifter för inköp av annan extern kunskap, mnkr:
Nej
Utgifter för all övrig innovationsverksamhet, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Total omsättning för företag med innovationsverksamhet, mnkr:
Nej
Totala innovationsutgifter, mnkr:
Nej
Utgifter för egen FoU, mnkr:
Nej
Utgifter för utlagd FoU, mnkr:
Nej
Utgifter för förvärv av maskiner, utrustning och programvara och byggnader, mnkr:
Nej
Utgifter för inköp av annan extern kunskap, mnkr:
Nej
Utgifter för all övrig innovationsverksamhet, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-11-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0315EZ