Statistikdatabasen
Antal innovativa företag efter näringsgren SNI 2007 och storleksklass . År 2006-2008 - 2014-2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 54 Valda

Sök

storleksklass

Totalt 4 Valda

Sök

typ av värde Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

period Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2016-02-18. Fördelningen på storleksklass har korrigerats.
För mer information angående omklassificering av Ericsson AB:
Förändringar i klassificeringen av FoU samt Ericsson AB
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-12-14
Kontakt
Agnes Norberg, SCB
+46 010 479 40 15
agnes.norberg@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Antal företag i populationen:
antal
Antal företag med innovationsverksamhet:
antal
Antal produktinnovativa företag:
antal
Antal processinnovativa företag:
antal
Antal både produkt- och processinnovativa företag:
antal
Antal företag med avbruten/uppskjuten produkt- eller processinnovation:
antal
Antal företag med pågående produkt- eller processinnovation:
antal
Antal organisatoriskt innovativa företag:
antal
Antal marknadsföringsinnovativa företag:
antal
Antal både organisatoriskt och marknadsföringsinnovativa företag:
antal
Referenstid
Antal företag i populationen:
2006-2008
Antal företag med innovationsverksamhet:
2006-2008
Antal produktinnovativa företag:
2006-2008
Antal processinnovativa företag:
2006-2008
Antal både produkt- och processinnovativa företag:
2006-2008
Antal företag med avbruten/uppskjuten produkt- eller processinnovation:
2006-2008
Antal företag med pågående produkt- eller processinnovation:
2006-2008
Antal organisatoriskt innovativa företag:
2006-2008
Antal marknadsföringsinnovativa företag:
2006-2008
Antal både organisatoriskt och marknadsföringsinnovativa företag:
2006-2008
Datatyp
Antal företag i populationen:
Flöde
Antal företag med innovationsverksamhet:
Flöde
Antal produktinnovativa företag:
Flöde
Antal processinnovativa företag:
Flöde
Antal både produkt- och processinnovativa företag:
Flöde
Antal företag med avbruten/uppskjuten produkt- eller processinnovation:
Flöde
Antal företag med pågående produkt- eller processinnovation:
Flöde
Antal organisatoriskt innovativa företag:
Flöde
Antal marknadsföringsinnovativa företag:
Flöde
Antal både organisatoriskt och marknadsföringsinnovativa företag:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal företag i populationen:
Nej
Antal företag med innovationsverksamhet:
Nej
Antal produktinnovativa företag:
Nej
Antal processinnovativa företag:
Nej
Antal både produkt- och processinnovativa företag:
Nej
Antal företag med avbruten/uppskjuten produkt- eller processinnovation:
Nej
Antal företag med pågående produkt- eller processinnovation:
Nej
Antal organisatoriskt innovativa företag:
Nej
Antal marknadsföringsinnovativa företag:
Nej
Antal både organisatoriskt och marknadsföringsinnovativa företag:
Nej
Säsongsrensad
Antal företag i populationen:
Nej
Antal företag med innovationsverksamhet:
Nej
Antal produktinnovativa företag:
Nej
Antal processinnovativa företag:
Nej
Antal både produkt- och processinnovativa företag:
Nej
Antal företag med avbruten/uppskjuten produkt- eller processinnovation:
Nej
Antal företag med pågående produkt- eller processinnovation:
Nej
Antal organisatoriskt innovativa företag:
Nej
Antal marknadsföringsinnovativa företag:
Nej
Antal både organisatoriskt och marknadsföringsinnovativa företag:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0315Z0