Statistikdatabasen
Företagens andel av omsättning efter varor/tjänsters innovations-/nyhetsvärde efter näringsgren SNI 2007 och storleksklass. Andelar i procent. År 2008 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 54 Valda

Sök

storleksklass

Totalt 4 Valda

Sök

typ av värde Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

För mer information angående omklassificering av Ericsson AB:
Förändringar i klassificeringen av FoU samt Ericsson AB
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-11-12
Kontakt
Agnes Norberg, SCB
+46 010 479 40 15
agnes.norberg@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Oförändrade eller marginellt förbättrade produkter:
procent
Nya eller väsentligt förbättrade produkter nya för företag:
procent
Nya eller väsentligt förbättrade produkter nya för marknaden:
procent
Datatyp
Oförändrade eller marginellt förbättrade produkter:
Flöde
Nya eller väsentligt förbättrade produkter nya för företag:
Flöde
Nya eller väsentligt förbättrade produkter nya för marknaden:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Oförändrade eller marginellt förbättrade produkter:
Nej
Nya eller väsentligt förbättrade produkter nya för företag:
Nej
Nya eller väsentligt förbättrade produkter nya för marknaden:
Nej
Säsongsrensad
Oförändrade eller marginellt förbättrade produkter:
Nej
Nya eller väsentligt förbättrade produkter nya för företag:
Nej
Nya eller väsentligt förbättrade produkter nya för marknaden:
Nej
Skapad datum
2020-10-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0315Y6