Statistikdatabasen
Företagens innovations- och FoU-utgifter, mnkr efter näringsgren SNI 2007 och storleksklass. År 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 54 Valda

Sök

storleksklass

Totalt 4 Valda

Sök

typ av värde Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

För mer information angående omklassificering av Ericsson AB:
Förändringar i klassificeringen av FoU samt Ericsson AB
tabellinnehåll
Totala innovationsutgifter exkl FoU, mnkr
SCB har mottagit korrigerade uppgifter avseende utgifter för år 2010. Detta medför att 2010 års innovationsutgifter har korrigerats den 18 december 2013.
Utgifter för egen FoU, mnkr
SCB har mottagit korrigerade uppgifter avseende utgifter för år 2010. Detta medför att 2010 års innovationsutgifter har korrigerats den 18 december 2013.
Utgifter för utlagd FoU, mnkr
SCB har mottagit korrigerade uppgifter avseende utgifter för år 2010. Detta medför att 2010 års innovationsutgifter har korrigerats den 18 december 2013.
Utgifter för förvärv av maskiner, utrustning och programvara och byggnader, mnkr
SCB har mottagit korrigerade uppgifter avseende utgifter för år 2010. Detta medför att 2010 års innovationsutgifter har korrigerats den 18 december 2013.
Utgifter för förvärv av maskiner, utrustning och programvara och byggnader, mnkr
Från år 2012 har företagens utgifter för förvärv av maskiner, utrustning och programvara utökats till att även omfatta byggnader. Ta hänsyn till detta när uppgifter jämförs med tidigare år.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-11-12
Kontakt
Agnes Norberg, SCB
+46 010 479 40 15
agnes.norberg@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Totala innovationsutgifter exkl FoU, mnkr:
miljoner kronor
Utgifter för egen FoU, mnkr:
miljoner kronor
Utgifter för utlagd FoU, mnkr:
miljoner kronor
Utgifter för förvärv av maskiner, utrustning och programvara och byggnader, mnkr:
miljoner kronor
Utgifter för personal som arbetar med innovation, mnkr:
miljoner kronor
Utgifter för tjänster, material eller leveranser för innovation, mnkr:
miljoner kronor
Datatyp
Totala innovationsutgifter exkl FoU, mnkr:
Flöde
Utgifter för egen FoU, mnkr:
Flöde
Utgifter för utlagd FoU, mnkr:
Flöde
Utgifter för förvärv av maskiner, utrustning och programvara och byggnader, mnkr:
Flöde
Utgifter för personal som arbetar med innovation, mnkr:
Flöde
Utgifter för tjänster, material eller leveranser för innovation, mnkr:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Totala innovationsutgifter exkl FoU, mnkr:
Nej
Utgifter för egen FoU, mnkr:
Nej
Utgifter för utlagd FoU, mnkr:
Nej
Utgifter för förvärv av maskiner, utrustning och programvara och byggnader, mnkr:
Nej
Utgifter för personal som arbetar med innovation, mnkr:
Nej
Utgifter för tjänster, material eller leveranser för innovation, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Totala innovationsutgifter exkl FoU, mnkr:
Nej
Utgifter för egen FoU, mnkr:
Nej
Utgifter för utlagd FoU, mnkr:
Nej
Utgifter för förvärv av maskiner, utrustning och programvara och byggnader, mnkr:
Nej
Utgifter för personal som arbetar med innovation, mnkr:
Nej
Utgifter för tjänster, material eller leveranser för innovation, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-10-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000037L