Statistikdatabasen
Antal innovativa företag med innovationssamarbete i olika delar av världen efter näringsgren SNI 2007 och storleksklass. År 2016-2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 54 Valda

Sök

storleksklass

Totalt 4 Valda

Sök

typ av värde Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

period Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

För mer information angående omklassificering av Ericsson AB:
Förändringar i klassificeringen av FoU samt Ericsson AB
tabellinnehåll
Antal företag med innovationsverksamhet, totalt
Frågan om samarbete för innovationsverksamhet har bara ställts till företag med produkt- och/eller processinnovation.
Med innovationssamarbete, totalt
Frågan om samarbete för innovationsverksamhet har bara ställts till företag med produkt- och/eller processinnovation.
Nationellt
Frågan om samarbete för innovationsverksamhet har bara ställts till företag med produkt- och/eller processinnovation.
Övriga Europa
Frågan om samarbete för innovationsverksamhet har bara ställts till företag med produkt- och/eller processinnovation.
Övriga Europa
Med övriga Europa avses andra länder än Sverige.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-11-12
Kontakt
Agnes Norberg, SCB
+46 010 479 40 15
agnes.norberg@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Antal företag med innovationsverksamhet, totalt:
antal
Med innovationssamarbete, totalt:
antal
Nationellt:
antal
Övriga Europa:
antal
Tredje land:
antal
Referenstid
Antal företag med innovationsverksamhet, totalt:
2006-2008
Med innovationssamarbete, totalt:
2006-2008
Nationellt:
2006-2008
Övriga Europa:
2006-2008
Datatyp
Antal företag med innovationsverksamhet, totalt:
Flöde
Med innovationssamarbete, totalt:
Flöde
Nationellt:
Flöde
Övriga Europa:
Flöde
Tredje land:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal företag med innovationsverksamhet, totalt:
Nej
Med innovationssamarbete, totalt:
Nej
Nationellt:
Nej
Övriga Europa:
Nej
Tredje land:
Nej
Säsongsrensad
Antal företag med innovationsverksamhet, totalt:
Nej
Med innovationssamarbete, totalt:
Nej
Nationellt:
Nej
Övriga Europa:
Nej
Tredje land:
Nej
Skapad datum
2020-10-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000037F