Statistikdatabasen
Vem utvecklar företagens processinnovationer efter näringsgren SNI 2007, typ av innovation och storleksklass. Andelar i procent. År 2008-2010 - 2016-2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 54 Valda

Sök

storleksklass

Totalt 4 Valda

Sök

typ av värde Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

period Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2016-02-18. Fördelningen på storleksklass har korrigerats.
För mer information angående omklassificering av Ericsson AB:
Förändringar i klassificeringen av FoU samt Ericsson AB
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-11-12
Kontakt
Agnes Norberg, SCB
+46 010 479 40 15
agnes.norberg@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Processutveckling inom det egna företaget:
procent
Processutveckling tillsammans med andra företag/institutioner:
procent
Företaget anpassar eller modifierar varor/tjänster som utvecklats av andra:
procent
Processutveckling av andra företag/institutioner:
procent
Referenstid
Processutveckling inom det egna företaget:
2008-2010
Processutveckling tillsammans med andra företag/institutioner:
2008-2010
Företaget anpassar eller modifierar varor/tjänster som utvecklats av andra:
2006-2008
Processutveckling av andra företag/institutioner:
2008-2010
Datatyp
Processutveckling inom det egna företaget:
Flöde
Processutveckling tillsammans med andra företag/institutioner:
Flöde
Företaget anpassar eller modifierar varor/tjänster som utvecklats av andra:
Flöde
Processutveckling av andra företag/institutioner:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Processutveckling inom det egna företaget:
Nej
Processutveckling tillsammans med andra företag/institutioner:
Nej
Företaget anpassar eller modifierar varor/tjänster som utvecklats av andra:
Nej
Processutveckling av andra företag/institutioner:
Nej
Säsongsrensad
Processutveckling inom det egna företaget:
Nej
Processutveckling tillsammans med andra företag/institutioner:
Nej
Företaget anpassar eller modifierar varor/tjänster som utvecklats av andra:
Nej
Processutveckling av andra företag/institutioner:
Nej
Skapad datum
2020-10-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0315AR