Statistikdatabasen
Hindrande faktorer för innovationsverksamhet efter betydelse, näringsgren SNI 2007 och storleksklass. År 2016-2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

grad av betydelse Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

näringsgren SNI 2007

Totalt 54 Valda

Sök

storleksklass

Totalt 4 Valda

Sök

typ av värde Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

period Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

För mer information angående omklassificering av Ericsson AB:
Förändringar i klassificeringen av FoU samt Ericsson AB
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-11-12
Kontakt
Agnes Norberg, SCB
+46 010 479 40 15
agnes.norberg@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Brist på intern finansiering:
antal
Brist på kredit eller eget kapital:
antal
Brist på kompetent personal inom företaget:
antal
Svårighet att erhålla offentliga bidrag/subventioner för innovationsverksamhet:
antal
Brist på samarbetspartner:
antal
Osäker efterfrågan på era innovationsidéer:
antal
För mycket konkurrens på marknaden:
antal
Olika prioriteringar:
antal
Brist på tillgång till extern kunskap:
antal
Höga kostnader:
antal
Datatyp
Brist på intern finansiering:
Flöde
Brist på kredit eller eget kapital:
Flöde
Brist på kompetent personal inom företaget:
Flöde
Svårighet att erhålla offentliga bidrag/subventioner för innovationsverksamhet:
Flöde
Brist på samarbetspartner:
Flöde
Osäker efterfrågan på era innovationsidéer:
Flöde
För mycket konkurrens på marknaden:
Flöde
Olika prioriteringar:
Flöde
Brist på tillgång till extern kunskap:
Flöde
Höga kostnader:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Brist på intern finansiering:
Nej
Brist på kredit eller eget kapital:
Nej
Brist på kompetent personal inom företaget:
Nej
Svårighet att erhålla offentliga bidrag/subventioner för innovationsverksamhet:
Nej
Brist på samarbetspartner:
Nej
Osäker efterfrågan på era innovationsidéer:
Nej
För mycket konkurrens på marknaden:
Nej
Olika prioriteringar:
Nej
Brist på tillgång till extern kunskap:
Nej
Höga kostnader:
Nej
Säsongsrensad
Brist på intern finansiering:
Nej
Brist på kredit eller eget kapital:
Nej
Brist på kompetent personal inom företaget:
Nej
Svårighet att erhålla offentliga bidrag/subventioner för innovationsverksamhet:
Nej
Brist på samarbetspartner:
Nej
Osäker efterfrågan på era innovationsidéer:
Nej
För mycket konkurrens på marknaden:
Nej
Olika prioriteringar:
Nej
Brist på tillgång till extern kunskap:
Nej
Höga kostnader:
Nej
Skapad datum
2020-10-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003ZH