Statistikdatabasen
Antal företag med olika typer av processinnovationer efter näringsgren SNI 2007 och storleksklass. År 2016-2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 54 Valda

Sök

storleksklass

Totalt 4 Valda

Sök

typ av värde Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

period Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2016-02-18. Fördelningen på storleksklass har korrigerats.
För mer information angående omklassificering av Ericsson AB:
Förändringar i klassificeringen av FoU samt Ericsson AB
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-11-12
Kontakt
Agnes Norberg, SCB
+46 010 479 40 15
agnes.norberg@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Antal företag i populationen:
antal
Antal företag med innovationsverksamhet:
antal
Antal processinnovativa företag:
antal
Antal företag med nya eller väsentlig förbättrade produktionsmetoder:
antal
Antal företag med nya eller väsentligt förbättrade leveransmetoder:
antal
Antal företag med nya eller förbättrad stödverksamhet för företagets processer:
antal
Antal företag med nya eller förbättrade metoder för information:
antal
Antal företag med nya eller förbättrade metoder för externa relationer:
antal
Antal företag med nya eller förbättrade metoder för ansvar och beslutsfattande:
antal
Antal företag med nya eller förbättrade metoder för marknadsföring:
antal
Referenstid
Antal företag i populationen:
2006-2008
Antal företag med innovationsverksamhet:
2006-2008
Antal processinnovativa företag:
2006-2008
Antal företag med nya eller väsentlig förbättrade produktionsmetoder:
2006-2008
Antal företag med nya eller väsentligt förbättrade leveransmetoder:
2006-2008
Antal företag med nya eller förbättrad stödverksamhet för företagets processer:
2006-2008
Datatyp
Antal företag i populationen:
Flöde
Antal företag med innovationsverksamhet:
Flöde
Antal processinnovativa företag:
Flöde
Antal företag med nya eller väsentlig förbättrade produktionsmetoder:
Flöde
Antal företag med nya eller väsentligt förbättrade leveransmetoder:
Flöde
Antal företag med nya eller förbättrad stödverksamhet för företagets processer:
Flöde
Antal företag med nya eller förbättrade metoder för information:
Flöde
Antal företag med nya eller förbättrade metoder för externa relationer:
Flöde
Antal företag med nya eller förbättrade metoder för ansvar och beslutsfattande:
Flöde
Antal företag med nya eller förbättrade metoder för marknadsföring:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal företag i populationen:
Nej
Antal företag med innovationsverksamhet:
Nej
Antal processinnovativa företag:
Nej
Antal företag med nya eller väsentlig förbättrade produktionsmetoder:
Nej
Antal företag med nya eller väsentligt förbättrade leveransmetoder:
Nej
Antal företag med nya eller förbättrad stödverksamhet för företagets processer:
Nej
Antal företag med nya eller förbättrade metoder för information:
Nej
Antal företag med nya eller förbättrade metoder för externa relationer:
Nej
Antal företag med nya eller förbättrade metoder för ansvar och beslutsfattande:
Nej
Antal företag med nya eller förbättrade metoder för marknadsföring:
Nej
Säsongsrensad
Antal företag i populationen:
Nej
Antal företag med innovationsverksamhet:
Nej
Antal processinnovativa företag:
Nej
Antal företag med nya eller väsentlig förbättrade produktionsmetoder:
Nej
Antal företag med nya eller väsentligt förbättrade leveransmetoder:
Nej
Antal företag med nya eller förbättrad stödverksamhet för företagets processer:
Nej
Antal företag med nya eller förbättrade metoder för information:
Nej
Antal företag med nya eller förbättrade metoder för externa relationer:
Nej
Antal företag med nya eller förbättrade metoder för ansvar och beslutsfattande:
Nej
Antal företag med nya eller förbättrade metoder för marknadsföring:
Nej
Skapad datum
2020-10-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003KJ