Statistikdatabasen
Antal och andel innovativa företag efter koncerntillhörighet, näringsgren SNI 2007 och storleksklass. Andelar i procent. År 2008 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 54 Valda

Sök

storleksklass

Totalt 4 Valda

Sök

typ av värde Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2016-02-18. Fördelningen på storleksklass har korrigerats.
För mer information angående omklassificering av Ericsson AB:
Förändringar i klassificeringen av FoU samt Ericsson AB
tabellinnehåll: Antal företag i populationen , år: 2010
Korrigering 2014-02-12. Samtliga värden avseende 2010 och 2012 har korrigerats.
tabellinnehåll: Antal företag i populationen , år: 2012
Korrigering 2014-02-12. Samtliga värden avseende 2010 och 2012 har korrigerats.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-11-12
Kontakt
Agnes Norberg, SCB
+46 010 479 40 15
agnes.norberg@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Antal företag i populationen:
antal
Företag inom koncern: totalt antal:
antal
Företag inom koncern: andel med innovationsverksamhet:
procent
Företag inom koncern: andel utan innovationsverksamhet:
procent
Företag utom koncern: totalt antal:
antal
Företag utom koncern: andel med innovationsverksamhet:
procent
Företag utom koncern: andel utan innovationsverksamhet:
procent
Referenstid
Antal företag i populationen:
2008
Företag inom koncern: totalt antal:
2008
Företag inom koncern: andel med innovationsverksamhet:
2008
Företag inom koncern: andel utan innovationsverksamhet:
2008
Företag utom koncern: totalt antal:
2008
Företag utom koncern: andel med innovationsverksamhet:
2008
Företag utom koncern: andel utan innovationsverksamhet:
2008
Datatyp
Antal företag i populationen:
Stock
Företag inom koncern: totalt antal:
Stock
Företag inom koncern: andel med innovationsverksamhet:
Stock
Företag inom koncern: andel utan innovationsverksamhet:
Stock
Företag utom koncern: totalt antal:
Stock
Företag utom koncern: andel med innovationsverksamhet:
Stock
Företag utom koncern: andel utan innovationsverksamhet:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal företag i populationen:
Nej
Företag inom koncern: totalt antal:
Nej
Företag inom koncern: andel med innovationsverksamhet:
Nej
Företag inom koncern: andel utan innovationsverksamhet:
Nej
Företag utom koncern: totalt antal:
Nej
Företag utom koncern: andel med innovationsverksamhet:
Nej
Företag utom koncern: andel utan innovationsverksamhet:
Nej
Säsongsrensad
Antal företag i populationen:
Nej
Företag inom koncern: totalt antal:
Nej
Företag inom koncern: andel med innovationsverksamhet:
Nej
Företag inom koncern: andel utan innovationsverksamhet:
Nej
Företag utom koncern: totalt antal:
Nej
Företag utom koncern: andel med innovationsverksamhet:
Nej
Företag utom koncern: andel utan innovationsverksamhet:
Nej
Skapad datum
2020-10-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
UF0315H1