Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Beräknade FoU-medel i statsbudgeten, mnkr efter departement, ändamål och år

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2020-04-15
Beräknade FoU-medel i statsbudgeten, mnkr:
mnkr
Beräknade FoU-medel i statsbudgeten, mnkr:
Flöde
Beräknade FoU-medel i statsbudgeten, mnkr:
Löpande Priser
Beräknade FoU-medel i statsbudgeten, mnkr:
Nej
Beräknade FoU-medel i statsbudgeten, mnkr:
Nej
SCB
000000G9
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listansamtliga departement , arbetsmarknadsdepartementet , finansdepartementet ,

Valda 0 Totalt 17

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan01 främjande av jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske , 02 främjande av industriell verksamhet , 03 förbättring av energi- och vattenförsörjning ,

Valda 0 Totalt 17

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2010 , 2011 , 2012 ,

Valda 1 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Korrigering 2017-05-23: Data avseende 2017 har korrigerats.