Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Investeringsutgifter för FoU inom högskolesektorn vid lärosäten med examensrätt inom forskarutbildning efter lärosäte och fakultet. Vartannat år 1997 - 2001

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2003-06-12
Investeringar för FoU vid vissa lärosäten med forskarutb, mkr i 1995 års priser:
mkr
Investeringar för FoU vid vissa lärosäten med forskarutb, mkr i löpande priser:
mkr
Investeringar för FoU vid vissa lärosäten med forskarutb, mkr i 1995 års priser:
Kalenderår
Investeringar för FoU vid vissa lärosäten med forskarutb, mkr i löpande priser:
Kalenderår
Investeringar för FoU vid vissa lärosäten med forskarutb, mkr i 1995 års priser:
Flöde
Investeringar för FoU vid vissa lärosäten med forskarutb, mkr i löpande priser:
Flöde
Investeringar för FoU vid vissa lärosäten med forskarutb, mkr i 1995 års priser:
Fasta Priser
Investeringar för FoU vid vissa lärosäten med forskarutb, mkr i löpande priser:
Löpande Priser
Investeringar för FoU vid vissa lärosäten med forskarutb, mkr i 1995 års priser:
Nej
Investeringar för FoU vid vissa lärosäten med forskarutb, mkr i löpande priser:
Nej
Investeringar för FoU vid vissa lärosäten med forskarutb, mkr i 1995 års priser:
Nej
Investeringar för FoU vid vissa lärosäten med forskarutb, mkr i löpande priser:
Nej
Investeringar för FoU vid vissa lärosäten med forskarutb, mkr i 1995 års priser:
1995
SCB
000002LN
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listanUppsala universitet , Lunds universitet , Göteborgs universitet ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanhumanistisk , konstnärlig , teologisk ,

Valda 0 Totalt 15

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Uppgift om investeringar saknas för år 1995