Statistikdatabasen
Investeringsutgifter för FoU inom högskolesektorn vid lärosäten med examensrätt inom forskarutbildning efter lärosäte och fakultet. Vartannat år 1997 - 2001
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

lärosäte

Totalt 21 Valda

Sök

fakultet

Totalt 15 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Uppgift om investeringar saknas för år 1995
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2003-06-12
Kontakt
Lena Sahlin, SCB
+46 010-479 4482
lena.sahlin@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Nils Adriansson, SCB
+46 010-479 42 78
nils.adriansson@scb.se

Enhet
Investeringar för FoU vid vissa lärosäten med forskarutb, mkr i 1995 års priser:
mkr
Investeringar för FoU vid vissa lärosäten med forskarutb, mkr i löpande priser:
mkr
Referenstid
Investeringar för FoU vid vissa lärosäten med forskarutb, mkr i 1995 års priser:
Kalenderår
Investeringar för FoU vid vissa lärosäten med forskarutb, mkr i löpande priser:
Kalenderår
Datatyp
Investeringar för FoU vid vissa lärosäten med forskarutb, mkr i 1995 års priser:
Flöde
Investeringar för FoU vid vissa lärosäten med forskarutb, mkr i löpande priser:
Flöde
Pristyp
Investeringar för FoU vid vissa lärosäten med forskarutb, mkr i 1995 års priser:
Fasta Priser
Investeringar för FoU vid vissa lärosäten med forskarutb, mkr i löpande priser:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Investeringar för FoU vid vissa lärosäten med forskarutb, mkr i 1995 års priser:
Nej
Investeringar för FoU vid vissa lärosäten med forskarutb, mkr i löpande priser:
Nej
Säsongsrensad
Investeringar för FoU vid vissa lärosäten med forskarutb, mkr i 1995 års priser:
Nej
Investeringar för FoU vid vissa lärosäten med forskarutb, mkr i löpande priser:
Nej
Bastid
Investeringar för FoU vid vissa lärosäten med forskarutb, mkr i 1995 års priser:
1995
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002LN