Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Antal FoU-årsverken utförda av anställda vid universitet och högskolor efter kön, typ av lärosäte, tjänstekategori och personalens utbildningsnivå. Vartannat år 2005 - 2017

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2018-10-26
Antal FoU-årsverken:
antal
Felmarginal (±) för antal FoU-årsverken:
antal
Antal FoU-årsverken:
År
Felmarginal (±) för antal FoU-årsverken:
År
Antal FoU-årsverken:
Flöde
Felmarginal (±) för antal FoU-årsverken:
Flöde
Antal FoU-årsverken:
Nej
Felmarginal (±) för antal FoU-årsverken:
Nej
Antal FoU-årsverken:
Nej
Felmarginal (±) för antal FoU-årsverken:
Nej
SCB
000001BN
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listansamtliga tjänstekategorier , professorer , forskarassistenter ,

Valda 0 Totalt 10

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listansamtliga utbildningsnivåer , förgymnasial utbildning , gymnasial utbildning, högst 2 år ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 1 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

utbildningsnivå

Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).