Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Arbetstidens relativa fördelning för anställda vid universitet och högskolor efter kön, tjänstekategori och arbetsuppgift. Vartannat år 2005 - 2011

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2012-12-17
Andel av total arbetstid:
procent
Felmarginal (±) för andel av total arbetstid:
procentenheter
Andel av total arbetstid:
År
Felmarginal (±) för andel av total arbetstid:
År
Andel av total arbetstid:
Flöde
Felmarginal (±) för andel av total arbetstid:
Flöde
Andel av total arbetstid:
Nej
Felmarginal (±) för andel av total arbetstid:
Nej
Andel av total arbetstid:
Nej
Felmarginal (±) för andel av total arbetstid:
Nej
SCB
000002L4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listansamtliga tjänstekategorier , professorer , forskarassistenter ,

Valda 0 Totalt 10

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns