Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Arbetstidens relativa fördelning samt årsverken för anställda vid universitet och högskolor efter kön, lärosäte, tjänstekategori, forskningsämnesområde och arbetsuppgifter. Vartannat år 2013 - 2017

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2018-10-26
Årsverken:
antal
Felmarginal (±) för antal årsverken:
procentenheter
Andel av total arbetstid:
procent
Felmarginal (±) för andel av total arbetstid:
procentenheter
Årsverken:
År
Felmarginal (±) för antal årsverken:
År
Andel av total arbetstid:
År
Felmarginal (±) för andel av total arbetstid:
År
Årsverken:
Flöde
Felmarginal (±) för antal årsverken:
Flöde
Andel av total arbetstid:
Flöde
Felmarginal (±) för andel av total arbetstid:
Flöde
Årsverken:
Nej
Felmarginal (±) för antal årsverken:
Nej
Andel av total arbetstid:
Nej
Felmarginal (±) för andel av total arbetstid:
Nej
Årsverken:
Nej
Felmarginal (±) för antal årsverken:
Nej
Andel av total arbetstid:
Nej
Felmarginal (±) för andel av total arbetstid:
Nej
SCB
000001BE
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listansamtliga tjänstekategorier , professorer , forskarassistenter ,

Valda 0 Totalt 10

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan0 samtliga forskningsämnesområden , 1 naturvetenskap , 2 teknik ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanForskning och utveckling (FoU) , varav ansöka om medel för forskning och utvecklingsverksamhet (FoU) , Undervisning på grundutbildningsnivå ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns