Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Antal FoU-årsverken utförda av anställda vid universitet och högskolor efter region, kön och vetenskapsområde. Vartannat år 2005 - 2011

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2012-12-17
Antal FoU-årsverken:
antal
Felmarginal (±) för antal FoU-årsverken. Felmarginal ±:
antal
Antal FoU-årsverken:
År
Felmarginal (±) för antal FoU-årsverken. Felmarginal ±:
År
Antal FoU-årsverken:
Flöde
Felmarginal (±) för antal FoU-årsverken. Felmarginal ±:
Flöde
Antal FoU-årsverken:
Nej
Felmarginal (±) för antal FoU-årsverken. Felmarginal ±:
Nej
Antal FoU-årsverken:
Nej
Felmarginal (±) för antal FoU-årsverken. Felmarginal ±:
Nej
SCB
000002L0
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listansamtliga vetenskapsområden , humanistiskt/samhällsvetenskapligt , medicinskt ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns