Statistikdatabasen
Relativ fördelning av FoU-årsverken utförd av anställda vid universitet och högskolor efter kön, lärosäte och utbildningsnivå. Vartannat år 2005 - 2011
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

lärosäte Markera minst ett värde

utbildningsnivå Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

utbildningsnivå
Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).
lärosäte
Dans- och Cirkushögskolan
Danshögskolan bytte år 2010 namn till Dans- och Cirkushögskolan.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2012-12-17
Kontakt
Lena Sahlin, SCB
+46 010-479 4482
lena.sahlin@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Nils Adriansson, SCB
+46 010-479 42 78
nils.adriansson@scb.se

Enhet
Andel FoU-årsverken:
procent
Felmarginal (±) för andel FoU-årsverken:
procentandelar
Referenstid
Andel FoU-årsverken:
År
Felmarginal (±) för andel FoU-årsverken:
År
Datatyp
Andel FoU-årsverken:
Flöde
Felmarginal (±) för andel FoU-årsverken:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Andel FoU-årsverken:
Nej
Felmarginal (±) för andel FoU-årsverken:
Nej
Säsongsrensad
Andel FoU-årsverken:
Nej
Felmarginal (±) för andel FoU-årsverken:
Nej
Skapad datum
2020-10-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002LF