Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Personal inom högskolesektorn, omräknade till heltidspersoner, efter verksamhetsområde och tjänstekategori. Vartannat år 1995 - 2003

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Thomas Molin, SCB
+46 010-479 40 17
Ja
2007-10-03
Personal inom högskolesektorn, heltidspersoner:
antal
Personal inom högskolesektorn, heltidspersoner:
1 oktober resp år
Personal inom högskolesektorn, heltidspersoner:
Stock
Personal inom högskolesektorn, heltidspersoner:
Nej
Personal inom högskolesektorn, heltidspersoner:
Nej
SCB
000002LA
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanhumaniora , konstnärlig utbildning , teologi ,

Valda 0 Totalt 24

Sökfält för att markera värden i listanprofessorer , forskarassistenter , lektorer ,

Valda 0 Totalt 17

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

vartannat år

1999

Verksamhetsområdet Medicin har ej kunnat fördelas på delområden

2001

Verksamhetsområdet Medicin har ej kunnat fördelas på delområden

2001

Från år 2001 ingår tjänstekategorin Forskande och undervisande personal utan anställning vid lärosätet i redovisningen.