Statistikdatabasen
Personal inom högskolesektorn, omräknade till heltidspersoner, efter verksamhetsområde och tjänstekategori. Vartannat år 1995 - 2003
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

verksamhetsområde Markera minst ett värde

Totalt 24 Valda

Sök

tjänstekategori

Totalt 17 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

vartannat år
1999
Verksamhetsområdet Medicin har ej kunnat fördelas på delområden
2001
Verksamhetsområdet Medicin har ej kunnat fördelas på delområden
2001
Från år 2001 ingår tjänstekategorin Forskande och undervisande personal utan anställning vid lärosätet i redovisningen.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2007-10-03
Kontakt
Lena Sahlin, SCB
+46 010-479 4482
lena.sahlin@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Nils Adriansson, SCB
+46 010-479 42 78
nils.adriansson@scb.se

Thomas Molin, SCB
+46 010-479 40 17
thomas.molin@scb.se

Enhet
Personal inom högskolesektorn, heltidspersoner:
antal
Referenstid
Personal inom högskolesektorn, heltidspersoner:
1 oktober resp år
Datatyp
Personal inom högskolesektorn, heltidspersoner:
Stock
Kalenderkorrigerad
Personal inom högskolesektorn, heltidspersoner:
Nej
Säsongsrensad
Personal inom högskolesektorn, heltidspersoner:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002LA