Statistikdatabasen
Driftkostnader för FoU inom högskolesektorn efter forskningsämne (enl. Nationell förteckning över forskningsämnen), lärosäte och finansieringskälla. Vartannat år 1995 - 2011
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

lärosäte

Totalt 86 Valda

Sök

finansieringskälla Markera minst ett värde

Totalt 25 Valda

Sök

forskningsämne

Totalt 57 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2014-03-06
Kontakt
Lena Sahlin, SCB
+46 010-479 4482
lena.sahlin@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Nils Adriansson, SCB
+46 010-479 42 78
nils.adriansson@scb.se

Enhet
Löpande priser:
mnkr
Referenstid
Löpande priser:
Kalenderår
Datatyp
Löpande priser:
Flöde
Pristyp
Löpande priser:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Löpande priser:
Nej
Säsongsrensad
Löpande priser:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002LM