Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Driftkostnader för FoU inom högskolesektorn efter forskningsämne (enl. Nationell förteckning över forskningsämnen), lärosäte och finansieringskälla. Vartannat år 1995 - 2011

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2014-03-06
Löpande priser:
mnkr
Löpande priser:
Kalenderår
Löpande priser:
Flöde
Löpande priser:
Löpande Priser
Löpande priser:
Nej
Löpande priser:
Nej
SCB
000002LM
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listanUppsala universitet , Lunds universitet , Göteborgs universitet ,

Valda 0 Totalt 86

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listansamtliga finansieringskällor , ramanslag , andra anslag ,

Valda 0 Totalt 25

Sökfält för att markera värden i listan110 religionsvetenskap/teologi , 111 historisk-filosofiska ämnen , 112 estetiska ämnen ,

Valda 0 Totalt 57

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1995 , 1997 , 1999 ,

Valda 1 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns