Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Rörelsekostnader för FoU inom högskolesektorn efter forskningsämne (enl. Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011), lärosäte och finansieringskälla. Vartannat år 2011 - 2019

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2020-10-22
Löpande priser:
mnkr
Löpande priser:
Kalenderår
Löpande priser:
Flöde
Löpande priser:
Löpande Priser
Löpande priser:
Nej
Löpande priser:
Nej
SCB
000001DA
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listan0 samtliga forskningsämnesområden , 101 matematik , 102 data- och informationsvetenskap (Datateknik) ,

Valda 0 Totalt 44

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanBlekinge tekniska högskola , Chalmers tekniska högskola , Dans- och Cirkushögskolan ,

Valda 0 Totalt 51

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listansamtliga finansieringskällor , ramanslag , andra anslag exkl. ALF-medel ,

Valda 0 Totalt 23

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Revidering 2016-10-28. Data för 2011 och 2013 har reviderats.

finansieringskälla

andra anslag exkl. ALF-medel

Korrigering 2013-01-22. Värden för andra anslag exkl ALF-medel har korrigerats för 2011.