Statistikdatabasen
Doktorander, utan anställning, inom högskolesektorn efter lärosäte och tjänstekategori. Vartannat år 1995 - 2001
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

lärosäte Markera minst ett värde

tjänstekategori

Totalt 2 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Doktorander, utan anställning, inom högskolesektorn, heltidspersoner
Övriga doktorander är forskarstuderande som inte innehar tjänst vid lärosätet eller uppbär utbildningsbidrag
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2003-01-30
Kontakt
Lena Sahlin, SCB
+46 010-479 4482
lena.sahlin@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Nils Adriansson, SCB
+46 010-479 42 78
nils.adriansson@scb.se

Thomas Molin, SCB
+46 010-479 40 17
thomas.molin@scb.se

Enhet
Doktorander, utan anställning, inom högskolesektorn, heltidspersoner:
antal
Årsverken för FoU av doktorander utan anställning inom högskolesektorn:
antal
Referenstid
Doktorander, utan anställning, inom högskolesektorn, heltidspersoner:
1 oktober resp år
Årsverken för FoU av doktorander utan anställning inom högskolesektorn:
Läsår
Datatyp
Doktorander, utan anställning, inom högskolesektorn, heltidspersoner:
Stock
Årsverken för FoU av doktorander utan anställning inom högskolesektorn:
Stock
Kalenderkorrigerad
Doktorander, utan anställning, inom högskolesektorn, heltidspersoner:
Nej
Årsverken för FoU av doktorander utan anställning inom högskolesektorn:
Nej
Säsongsrensad
Doktorander, utan anställning, inom högskolesektorn, heltidspersoner:
Nej
Årsverken för FoU av doktorander utan anställning inom högskolesektorn:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002L9