Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Årsverken för FoU inom högskolesektorn efter lärosäte och tjänstekategori. Vartannat år 1995 - 2005

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Thomas Molin, SCB
+46 010-479 40 17
Ja
2007-10-01
Årsverken för FoU inom högskolesektorn:
antal
Årsverken för FoU inom högskolesektorn:
Läsår
Årsverken för FoU inom högskolesektorn:
Flöde
Årsverken för FoU inom högskolesektorn:
Nej
Årsverken för FoU inom högskolesektorn:
Nej
SCB
000002LH
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanprofessorer , forskarassistenter , lektorer ,

Valda 0 Totalt 15

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

vartannat år

2001

Från år 2001 ingår tjänstekategorin Forskande och undervisande personal utan anställning vid lärosätet i redovisningen.