Statistikdatabasen
Anställda inom högskolesektorn efter lärosäte. Vartannat år 1995 - 2003
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

lärosäte Markera minst ett värde

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll: Anställda inom högskolesektorn, antal personer , vartannat år: 1995
För kommunala och privata enheter saknas uppgift om antalet anställda personer
tabellinnehåll: Anställda inom högskolesektorn, antal personer , vartannat år: 1997
För de flesta kommunala och enskilda högskolor saknas uppgift om antalet anställda. Undantag Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping.
tabellinnehåll: Anställda inom högskolesektorn, antal personer , vartannat år: 1999
För de flesta kommunala och enskilda högskolorna (undantag Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping) är antalet personer beräknat ur uppgiften om antalet heltidspersoner.
tabellinnehåll: Anställda inom högskolesektorn, antal personer , vartannat år: 2001
För de flesta kommunala och enskilda högskolorna (undantag Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping) är antalet personer beräknat ur uppgiften om antalet heltidspersoner.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2007-10-02
Kontakt
Lena Sahlin, SCB
+46 010-479 4482
lena.sahlin@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Nils Adriansson, SCB
+46 010-479 42 78
nils.adriansson@scb.se

Thomas Molin, SCB
+46 010-479 40 17
thomas.molin@scb.se

Enhet
Anställda inom högskolesektorn, antal personer:
antal
Anställda inom högskolesektorn, heltidspersoner:
antal
Årsverken för FoU av anställda inom högskolesektorn:
antal
Referenstid
Anställda inom högskolesektorn, antal personer:
1 oktober resp år
Anställda inom högskolesektorn, heltidspersoner:
1 oktober resp år
Årsverken för FoU av anställda inom högskolesektorn:
Läsår
Datatyp
Anställda inom högskolesektorn, antal personer:
Stock
Anställda inom högskolesektorn, heltidspersoner:
Stock
Årsverken för FoU av anställda inom högskolesektorn:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Anställda inom högskolesektorn, antal personer:
Nej
Anställda inom högskolesektorn, heltidspersoner:
Nej
Årsverken för FoU av anställda inom högskolesektorn:
Nej
Säsongsrensad
Anställda inom högskolesektorn, antal personer:
Nej
Anställda inom högskolesektorn, heltidspersoner:
Nej
Årsverken för FoU av anställda inom högskolesektorn:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002KR