Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Anställda inom högskolesektorn efter huvudman. Vartannat år 1995 - 2003

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Thomas Molin, SCB
+46 010-479 40 17
Ja
2007-10-03
Anställda inom högskolesektorn, antal personer:
antal
Anställda inom högskolesektorn, heltidspersoner:
antal
Årsverken för FoU av anställda inom högskolesektorn:
antal
Anställda inom högskolesektorn, antal personer:
1 oktober resp år
Anställda inom högskolesektorn, heltidspersoner:
1 oktober resp år
Årsverken för FoU av anställda inom högskolesektorn:
Läsår
Anställda inom högskolesektorn, antal personer:
Stock
Anställda inom högskolesektorn, heltidspersoner:
Stock
Årsverken för FoU av anställda inom högskolesektorn:
Flöde
Anställda inom högskolesektorn, antal personer:
Nej
Anställda inom högskolesektorn, heltidspersoner:
Nej
Årsverken för FoU av anställda inom högskolesektorn:
Nej
Anställda inom högskolesektorn, antal personer:
Nej
Anställda inom högskolesektorn, heltidspersoner:
Nej
Årsverken för FoU av anställda inom högskolesektorn:
Nej
SCB
000002KO
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

tabellinnehåll: Anställda inom högskolesektorn, antal personer , vartannat år: 1995

För kommunala och privata enheter saknas uppgift om antalet anställda personer

tabellinnehåll: Anställda inom högskolesektorn, antal personer , vartannat år: 1997

För de flesta kommunala och enskilda högskolor saknas uppgift om antalet anställda. Undantag Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping.

tabellinnehåll: Anställda inom högskolesektorn, antal personer , vartannat år: 1999

För de flesta kommunala och enskilda högskolorna (undantag Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping) är antalet personer beräknat ur uppgiften om antalet heltidspersoner.

tabellinnehåll: Anställda inom högskolesektorn, antal personer , vartannat år: 2001

För de flesta kommunala och enskilda högskolorna (undantag Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping) är antalet personer beräknat ur uppgiften om antalet heltidspersoner.