Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Andel av den totalt arbetade tiden som ägnats åt FoU inom högskolesektorn efter verksamhetsområde och tjänstekategori. Vartannat år 1995 - 2003

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Thomas Molin, SCB
+46 010-479 40 17
Ja
2007-10-05
Andel av den totalt arbetade tiden som ägnats åt FoU inom högskolesektorn:
procent
Andel av den totalt arbetade tiden som ägnats åt FoU inom högskolesektorn:
Läsår
Andel av den totalt arbetade tiden som ägnats åt FoU inom högskolesektorn:
Flöde
Andel av den totalt arbetade tiden som ägnats åt FoU inom högskolesektorn:
Nej
Andel av den totalt arbetade tiden som ägnats åt FoU inom högskolesektorn:
Nej
SCB
000002KN
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanhumaniora , konstnärlig utbildning , teologi ,

Valda 0 Totalt 20

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listansamtliga tjänstekategorier , professorer , forskarassistenter ,

Valda 0 Totalt 16

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

verksamhetsområde

Verksamhet som inte kunnat föras till visst område ingår endast i totalen

vartannat år

1999

Verksamhetsområdet Medicin har ej kunnat fördelas på delområden

2001

Verksamhetsområdet Medicin har ej kunnat fördelas på delområden

2001

Från år 2001 ingår tjänstekategorin Forskande och undervisande personal utan anställning vid lärosätet i redovisningen.