Statistikdatabasen
FoU-intensitet i företagssektorn. År 2013 - 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 33 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

näringsgren SNI 2007
SA samtliga undersökta näringsgrenar
Finansiella företag (SNI 2007 64-66) ingår inte i undersökningen Företagens ekonomi och exkluderas därför i redovisningen av FoU-intensitet.
45-99 tjänsteproducerande företag
Finansiella företag (SNI 2007 64-66) ingår inte i undersökningen Företagens ekonomi och exkluderas därför i redovisningen av FoU-intensitet.
64-66 kreditinstitut och försäkringsbolag m.m.
Finansiella företag (SNI 2007 64-66) ingår inte i undersökningen Företagens ekonomi och exkluderas därför i redovisningen av FoU-intensitet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2017-06-08
Kontakt
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
FoU-årsverken i relation till medelantalet anställda, procent:
procent
FoU-utgifter i relation till nettoomsättning, procent:
procent
Driftkostnader för FoU i relation till nettoomsättning, procent:
procent
Arbetskraftskostnader i relation till totala arbetskraftskostnader, procent:
procent
FoU-utgifter i relation till förädlingsvärde, procent:
procent
Datatyp
FoU-årsverken i relation till medelantalet anställda, procent:
Flöde
FoU-utgifter i relation till nettoomsättning, procent:
Flöde
Driftkostnader för FoU i relation till nettoomsättning, procent:
Flöde
Arbetskraftskostnader i relation till totala arbetskraftskostnader, procent:
Flöde
FoU-utgifter i relation till förädlingsvärde, procent:
Flöde
Pristyp
FoU-utgifter i relation till nettoomsättning, procent:
Löpande Priser
Driftkostnader för FoU i relation till nettoomsättning, procent:
Löpande Priser
Arbetskraftskostnader i relation till totala arbetskraftskostnader, procent:
Löpande Priser
FoU-utgifter i relation till förädlingsvärde, procent:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
FoU-årsverken i relation till medelantalet anställda, procent:
Nej
FoU-utgifter i relation till nettoomsättning, procent:
Nej
Driftkostnader för FoU i relation till nettoomsättning, procent:
Nej
Arbetskraftskostnader i relation till totala arbetskraftskostnader, procent:
Nej
FoU-utgifter i relation till förädlingsvärde, procent:
Nej
Säsongsrensad
FoU-årsverken i relation till medelantalet anställda, procent:
Nej
FoU-utgifter i relation till nettoomsättning, procent:
Nej
Driftkostnader för FoU i relation till nettoomsättning, procent:
Nej
Arbetskraftskostnader i relation till totala arbetskraftskostnader, procent:
Nej
FoU-utgifter i relation till förädlingsvärde, procent:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002NB