Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

FoU-intensitet i företagssektorn. År 2013 - 2015

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2017-06-08
FoU-årsverken i relation till medelantalet anställda, procent:
procent
FoU-utgifter i relation till nettoomsättning, procent:
procent
Driftkostnader för FoU i relation till nettoomsättning, procent:
procent
Arbetskraftskostnader i relation till totala arbetskraftskostnader, procent:
procent
FoU-utgifter i relation till förädlingsvärde, procent:
procent
FoU-årsverken i relation till medelantalet anställda, procent:
Flöde
FoU-utgifter i relation till nettoomsättning, procent:
Flöde
Driftkostnader för FoU i relation till nettoomsättning, procent:
Flöde
Arbetskraftskostnader i relation till totala arbetskraftskostnader, procent:
Flöde
FoU-utgifter i relation till förädlingsvärde, procent:
Flöde
FoU-utgifter i relation till nettoomsättning, procent:
Löpande Priser
Driftkostnader för FoU i relation till nettoomsättning, procent:
Löpande Priser
Arbetskraftskostnader i relation till totala arbetskraftskostnader, procent:
Löpande Priser
FoU-utgifter i relation till förädlingsvärde, procent:
Löpande Priser
FoU-årsverken i relation till medelantalet anställda, procent:
Nej
FoU-utgifter i relation till nettoomsättning, procent:
Nej
Driftkostnader för FoU i relation till nettoomsättning, procent:
Nej
Arbetskraftskostnader i relation till totala arbetskraftskostnader, procent:
Nej
FoU-utgifter i relation till förädlingsvärde, procent:
Nej
FoU-årsverken i relation till medelantalet anställda, procent:
Nej
FoU-utgifter i relation till nettoomsättning, procent:
Nej
Driftkostnader för FoU i relation till nettoomsättning, procent:
Nej
Arbetskraftskostnader i relation till totala arbetskraftskostnader, procent:
Nej
FoU-utgifter i relation till förädlingsvärde, procent:
Nej
SCB
000002NB
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Sökfält för att markera värden i listanSA samtliga undersökta näringsgrenar , IFI industriforskningsinstitut, samtliga undersökta näringsgrenar , 01-43 varuproducerande företag ,

Valda 0 Totalt 33

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

näringsgren SNI 2007

SA samtliga undersökta näringsgrenar

Finansiella företag (SNI 2007 64-66) ingår inte i undersökningen Företagens ekonomi och exkluderas därför i redovisningen av FoU-intensitet.

45-99 tjänsteproducerande företag

Finansiella företag (SNI 2007 64-66) ingår inte i undersökningen Företagens ekonomi och exkluderas därför i redovisningen av FoU-intensitet.

64-66 kreditinstitut och försäkringsbolag m.m.

Finansiella företag (SNI 2007 64-66) ingår inte i undersökningen Företagens ekonomi och exkluderas därför i redovisningen av FoU-intensitet.