Statistikdatabasen
Företagens utgifter och personalresurser för egen FoU efter region (län). Vartannat år 2007 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

region

Totalt 23 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2015-05-11. Data för 2009, 2011 och 2013 har korrigerats.
Korrigering 2012-12-06. Data för 2007 har korrigerats.
Korrigering 2017-03-24. Data för 2015 har korrigerats.
Till och med 2011 samlades personalen in på tre yrkeskategorier: forskare, produktutvecklare eller motsvarande samt tekniska experter och annan understödjande personal. Från och med 2013 samlas uppgifterna in fördelade på två yrkeskategorier, forskare, produktutvecklare eller motsvarande samt understödjande personal.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-11-21
Kontakt
Petter Ehn Wingårdh, SCB
+46 010-479 47 53
petter.ehnwingardh@scb.se

Andres Quinones, SCB
+46 010-479 68 65
andres.quinones@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Egen FoU, mnkr:
tusentals kronor
Felmarginal (±) för egen FoU, mnkr:
tusentals kronor
FoU-årsverken, antal:
antal
Felmarginal (±) för FoU-årsverken, antal:
antal
FoU-årsverken av forskare m.m. antal:
antal
Felmarginal (±) för FoU-årsverken av forskare m.m., antal:
mnkr
FoU-personal, antal:
antal
Felmarginal (±) för FoU-personal, antal:
antal
Datatyp
Egen FoU, mnkr:
Flöde
Felmarginal (±) för egen FoU, mnkr:
Flöde
FoU-årsverken, antal:
Flöde
Felmarginal (±) för FoU-årsverken, antal:
Flöde
FoU-årsverken av forskare m.m. antal:
Flöde
Felmarginal (±) för FoU-årsverken av forskare m.m., antal:
Flöde
FoU-personal, antal:
Flöde
Felmarginal (±) för FoU-personal, antal:
Flöde
Pristyp
Egen FoU, mnkr:
Löpande Priser
Felmarginal (±) för egen FoU, mnkr:
Löpande Priser
Felmarginal (±) för FoU-årsverken av forskare m.m., antal:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Egen FoU, mnkr:
Nej
Felmarginal (±) för egen FoU, mnkr:
Nej
FoU-årsverken, antal:
Nej
Felmarginal (±) för FoU-årsverken, antal:
Nej
FoU-årsverken av forskare m.m. antal:
Nej
Felmarginal (±) för FoU-årsverken av forskare m.m., antal:
Nej
FoU-personal, antal:
Nej
Felmarginal (±) för FoU-personal, antal:
Nej
Säsongsrensad
Egen FoU, mnkr:
Nej
Felmarginal (±) för egen FoU, mnkr:
Nej
FoU-årsverken, antal:
Nej
Felmarginal (±) för FoU-årsverken, antal:
Nej
FoU-årsverken av forskare m.m. antal:
Nej
Felmarginal (±) för FoU-årsverken av forskare m.m., antal:
Nej
FoU-personal, antal:
Nej
Felmarginal (±) för FoU-personal, antal:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002O5