Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Företagens utgifter och personalresurser för egen FoU efter region (län). Vartannat år 2007 - 2017

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2018-11-21
Egen FoU, mnkr:
tusentals kronor
Felmarginal (±) för egen FoU, mnkr:
tusentals kronor
FoU-årsverken, antal:
antal
Felmarginal (±) för FoU-årsverken, antal:
antal
FoU-årsverken av forskare m.m. antal:
antal
Felmarginal (±) för FoU-årsverken av forskare m.m., antal:
mnkr
FoU-personal, antal:
antal
Felmarginal (±) för FoU-personal, antal:
antal
Egen FoU, mnkr:
Flöde
Felmarginal (±) för egen FoU, mnkr:
Flöde
FoU-årsverken, antal:
Flöde
Felmarginal (±) för FoU-årsverken, antal:
Flöde
FoU-årsverken av forskare m.m. antal:
Flöde
Felmarginal (±) för FoU-årsverken av forskare m.m., antal:
Flöde
FoU-personal, antal:
Flöde
Felmarginal (±) för FoU-personal, antal:
Flöde
Egen FoU, mnkr:
Löpande Priser
Felmarginal (±) för egen FoU, mnkr:
Löpande Priser
Felmarginal (±) för FoU-årsverken av forskare m.m., antal:
Löpande Priser
Egen FoU, mnkr:
Nej
Felmarginal (±) för egen FoU, mnkr:
Nej
FoU-årsverken, antal:
Nej
Felmarginal (±) för FoU-årsverken, antal:
Nej
FoU-årsverken av forskare m.m. antal:
Nej
Felmarginal (±) för FoU-årsverken av forskare m.m., antal:
Nej
FoU-personal, antal:
Nej
Felmarginal (±) för FoU-personal, antal:
Nej
Egen FoU, mnkr:
Nej
Felmarginal (±) för egen FoU, mnkr:
Nej
FoU-årsverken, antal:
Nej
Felmarginal (±) för FoU-årsverken, antal:
Nej
FoU-årsverken av forskare m.m. antal:
Nej
Felmarginal (±) för FoU-årsverken av forskare m.m., antal:
Nej
FoU-personal, antal:
Nej
Felmarginal (±) för FoU-personal, antal:
Nej
SCB
000002O5
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 8

Sökfält för att markera värden i listan00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 23

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Korrigering 2015-05-11. Data för 2009, 2011 och 2013 har korrigerats. Korrigering 2012-12-06. Data för 2007 har korrigerats. Korrigering 2017-03-24. Data för 2015 har korrigerats. Till och med 2011 samlades personalen in på tre yrkeskategorier: forskare, produktutvecklare eller motsvarande samt tekniska experter och annan understödjande personal. Från och med 2013 samlas uppgifterna in fördelade på två yrkeskategorier, forskare, produktutvecklare eller motsvarande samt understödjande personal.