Statistikdatabasen
Företagens utgifter för egen FoU efter näringsgren SNI 2007 och produktgrupp SPIN 2007. Mnkr, vartannat år 2009 - 2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

näringsgren SNI 2007

Totalt 33 Valda

Sök

produktgrupp SPIN 2007

Totalt 30 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2015-05-11. Data för 2009 och 2011 har korrigerats.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-05-11
Kontakt
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Egen FoU, mnkr:
mnkr
Felmarginal (±) för egen FoU, mnkr:
mnkr
Datatyp
Egen FoU, mnkr:
Flöde
Felmarginal (±) för egen FoU, mnkr:
Flöde
Pristyp
Egen FoU, mnkr:
Löpande Priser
Felmarginal (±) för egen FoU, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Egen FoU, mnkr:
Nej
Felmarginal (±) för egen FoU, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Egen FoU, mnkr:
Nej
Felmarginal (±) för egen FoU, mnkr:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002NX