Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

FoU inom privata icke-vinstdrivande sektorn. Utgifter för utlagd FoU efter mottagande enheter. Vartannat år 1997 - 2015

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2016-12-16
FoU inom privata icke-vinstdrivande sektorn. Utgifter för utlagd FoU, mnkr:
mnkr
FoU inom privata icke-vinstdrivande sektorn. Utgifter för utlagd FoU, mnkr:
Flöde
FoU inom privata icke-vinstdrivande sektorn. Utgifter för utlagd FoU, mnkr:
Löpande Priser
FoU inom privata icke-vinstdrivande sektorn. Utgifter för utlagd FoU, mnkr:
Nej
FoU inom privata icke-vinstdrivande sektorn. Utgifter för utlagd FoU, mnkr:
Nej
SCB
000000TO
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1997 , 1999 , 2001 ,

Valda 1 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Endast resultaten från och med 2011 är jämförbara över tid. Detta beror på att enheterna som ingår i privata icke-vinstdrivande sektorn inte alltid är homogena, vilket försvårar användningen av traditionella urvalsmetoder. Under åren har olika urvalskriterier använts, med varierande kvalitet, vilket gör att resultaten innan 2011 inte är jämförbara över tid.