Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

FoU inom privata icke-vinstdrivande sektorn. Kostnader för extern FoU-verksamhet efter ändamål. Vartannat år 1997 - 2005

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2008-12-09
Kostnader för privata icke-vinstdrivande sektorns externa FoU-verksamhet, mkr:
mkr
Kostnader för privata icke-vinstdrivande sektorns externa FoU-verksamhet, mkr:
Flöde
Kostnader för privata icke-vinstdrivande sektorns externa FoU-verksamhet, mkr:
Löpande Priser
Kostnader för privata icke-vinstdrivande sektorns externa FoU-verksamhet, mkr:
Nej
Kostnader för privata icke-vinstdrivande sektorns externa FoU-verksamhet, mkr:
Nej
SCB
000000VN
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listan01 främjande av jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske , 02 främjande av industriell verksamhet , 03 förbättring av energi- och vattenförsörjning ,

Valda 0 Totalt 9

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Endast resultaten från och med 2011 är jämförbara över tid. Detta beror på att enheterna som ingår i privata icke-vinstdrivande sektorn inte alltid är homogena, vilket försvårar användningen av traditionella urvalsmetoder. Under åren har olika urvalskriterier använts, med varierande kvalitet, vilket gör att resultaten innan 2011 inte är jämförbara över tid.