Statistikdatabasen
FoU inom privata icke-vinstdrivande sektorn. Kostnader för extern FoU-verksamhet efter ändamål. Vartannat år 1997 - 2005
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

ändamål

Totalt 9 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Endast resultaten från och med 2011 är jämförbara över tid. Detta beror på att enheterna som ingår i privata icke-vinstdrivande sektorn inte alltid är homogena, vilket försvårar användningen av traditionella urvalsmetoder. Under åren har olika urvalskriterier använts, med varierande kvalitet, vilket gör att resultaten innan 2011 inte är jämförbara över tid.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2008-12-09
Kontakt
Amanda Hansson, SCB
+46 010-479 44 87
amanda.hansson@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Kostnader för privata icke-vinstdrivande sektorns externa FoU-verksamhet, mkr:
mkr
Datatyp
Kostnader för privata icke-vinstdrivande sektorns externa FoU-verksamhet, mkr:
Flöde
Pristyp
Kostnader för privata icke-vinstdrivande sektorns externa FoU-verksamhet, mkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Kostnader för privata icke-vinstdrivande sektorns externa FoU-verksamhet, mkr:
Nej
Säsongsrensad
Kostnader för privata icke-vinstdrivande sektorns externa FoU-verksamhet, mkr:
Nej
Skapad datum
2020-11-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000VN