Statistikdatabasen
FoU inom privata icke-vinstdrivande sektorn. Driftkostnader för egen FoU-verksamhet. Vartannat år 1997 - 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Endast resultaten från och med 2011 är jämförbara över tid. Detta beror på att enheterna som ingår i privata icke-vinstdrivande sektorn inte alltid är homogena, vilket försvårar användningen av traditionella urvalsmetoder. Under åren har olika urvalskriterier använts, med varierande kvalitet, vilket gör att resultaten innan 2011 inte är jämförbara över tid.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2016-12-16
Kontakt
Amanda Hansson, SCB
+46 010-479 44 87
amanda.hansson@scb.se

Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Driftkostnader för privata icke-vinstdrivande sektorns FoU-verksamhet, mnkr:
mnkr
Datatyp
Driftkostnader för privata icke-vinstdrivande sektorns FoU-verksamhet, mnkr:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Driftkostnader för privata icke-vinstdrivande sektorns FoU-verksamhet, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Driftkostnader för privata icke-vinstdrivande sektorns FoU-verksamhet, mnkr:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000VM