Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

FoU inom statliga myndigheter. Personal inom egen FoU-verksamhet efter myndighet och kön. Vartannat år 1995 - 2003

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2010-07-15
Personal inom de statliga myndigheternas egen FoU-verksamhet:
antal
Personal inom de statliga myndigheternas egen FoU-verksamhet:
31 december respektive år
Personal inom de statliga myndigheternas egen FoU-verksamhet:
Stock
Personal inom de statliga myndigheternas egen FoU-verksamhet:
Nej
Personal inom de statliga myndigheternas egen FoU-verksamhet:
Nej
SCB
000002IN
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listanSpråk- och folkminnesinstitutet , Brottsförebyggande rådet , Socialstyrelsen ,

Valda 0 Totalt 18

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Tabellen har uppdaterats 2010-07-15 med den tidigare korrigeringen som gjordes 2005. För mer information kring korrigeringen, se det Statistiska meddelandet om Forskning och utveckling i statliga myndigheter 2005 (UF 15 SM 0601).