Statistikdatabasen
FoU inom statliga myndigheter. Personal inom egen FoU-verksamhet efter myndighet och utbildningsnivå. Vartannat år 1995 - 2003
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

myndighet

Totalt 18 Valda

Sök

utbildningsnivå

Totalt 2 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen har uppdaterats 2010-07-15 med den tidigare korrigeringen som gjordes 2005. För mer information kring korrigeringen, se det Statistiska meddelandet om Forskning och utveckling i statliga myndigheter 2005 (UF 15 SM 0601).
utbildningsnivå
Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2010-07-15
Kontakt
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Personal inom de statliga myndigheternas egen FoU-verksamhet:
antal
Referenstid
Personal inom de statliga myndigheternas egen FoU-verksamhet:
31 december respektive år
Datatyp
Personal inom de statliga myndigheternas egen FoU-verksamhet:
Stock
Kalenderkorrigerad
Personal inom de statliga myndigheternas egen FoU-verksamhet:
Nej
Säsongsrensad
Personal inom de statliga myndigheternas egen FoU-verksamhet:
Nej
Skapad datum
2020-10-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002IM