Statistikdatabasen
FoU inom statliga myndigheter. Finansiering av egen FoU-verksamhet efter myndighet och finansieringskälla. Vartannat år 1995 - 2003
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

myndighet

Totalt 18 Valda

Sök

finansieringskälla

Totalt 14 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen har uppdaterats 2010-07-15 med den tidigare korrigeringen som gjordes 2005. För mer information kring korrigeringen, se det Statistiska meddelandet om Forskning och utveckling i statliga myndigheter 2005 (UF 15 SM 0601).
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2010-07-15
Kontakt
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Finansiering av de statliga myndigheternas egen FoU-verksamhet, mkr:
mkr
Datatyp
Finansiering av de statliga myndigheternas egen FoU-verksamhet, mkr:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Finansiering av de statliga myndigheternas egen FoU-verksamhet, mkr:
Nej
Säsongsrensad
Finansiering av de statliga myndigheternas egen FoU-verksamhet, mkr:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002IL