Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

FoU inom statliga myndigheter. Utbetalade medel för extern FoU-verksamhet efter myndighet och mottagande enheter. Vartannat år 1995 - 2003

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2010-07-15
Utbetalade medel för de statliga myndigheternas externa FoU-verksamhet, mkr:
mkr
Utbetalade medel för de statliga myndigheternas externa FoU-verksamhet, mkr:
Flöde
Utbetalade medel för de statliga myndigheternas externa FoU-verksamhet, mkr:
Nej
Utbetalade medel för de statliga myndigheternas externa FoU-verksamhet, mkr:
Nej
SCB
000002II
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listanStatens energimyndighet , Statens kärnkraftsinspektion , Arbetslivsinstitutet ,

Valda 0 Totalt 24

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listansvenska företag , branschorganisationer , affärsverk ,

Valda 0 Totalt 9

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Tabellen har uppdaterats 2010-07-15 med den tidigare korrigeringen som gjordes 2005. För mer information kring korrigeringen, se det Statistiska meddelandet om Forskning och utveckling i statliga myndigheter 2005 (UF 15 SM 0601).

myndighet

From 2001-01-01 ingår Byggforskningsrådet i FORMAS (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande)

myndighet

From 2001-01-01 ingår Kommunikationsforkningsberedningen i VINNOVA (Verket för innovationssystem)

myndighet

From 2001-01-01 ingår Medicinska forskningsrådet i VR (Vetenskapsrådet)

myndighet

From 2001-01-01 ingår Naturvetenskapliga forskningsrådet i VR (Vetenskapsrådet)

myndighet

From 2001-01-01 ingår Rådet för arbetslivsforskning i VINNOVA (Verket för innovationssystem) och FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap)

myndighet

From 2001-01-01 ingår Skogs- och jordbrukets forskningsråd i FORMAS (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande)

myndighet

From 2001-01-01 ingår Teknikvetenskapliga forskningsrådet i VR (Vetenskapsrådet)

myndighet

From 2001-01-01 omvandlades delar av Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) till Verket för näringslivsutveckling (NUTEK). Resten ingår i VINNOVA och ITPS.