Statistikdatabasen
FoU inom statliga myndigheter. Utbetalade medel för extern FoU-verksamhet efter myndighet och mottagande enheter. Vartannat år 1995 - 2003
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

myndighet

Totalt 24 Valda

Sök

mottagande enheter

Totalt 9 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen har uppdaterats 2010-07-15 med den tidigare korrigeringen som gjordes 2005. För mer information kring korrigeringen, se det Statistiska meddelandet om Forskning och utveckling i statliga myndigheter 2005 (UF 15 SM 0601).
myndighet
From 2001-01-01 ingår Byggforskningsrådet i FORMAS (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande)
myndighet
From 2001-01-01 ingår Kommunikationsforkningsberedningen i VINNOVA (Verket för innovationssystem)
myndighet
From 2001-01-01 ingår Medicinska forskningsrådet i VR (Vetenskapsrådet)
myndighet
From 2001-01-01 ingår Naturvetenskapliga forskningsrådet i VR (Vetenskapsrådet)
myndighet
From 2001-01-01 ingår Rådet för arbetslivsforskning i VINNOVA (Verket för innovationssystem) och FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap)
myndighet
From 2001-01-01 ingår Skogs- och jordbrukets forskningsråd i FORMAS (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande)
myndighet
From 2001-01-01 ingår Teknikvetenskapliga forskningsrådet i VR (Vetenskapsrådet)
myndighet
From 2001-01-01 omvandlades delar av Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) till Verket för näringslivsutveckling (NUTEK). Resten ingår i VINNOVA och ITPS.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2010-07-15
Kontakt
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Utbetalade medel för de statliga myndigheternas externa FoU-verksamhet, mkr:
mkr
Datatyp
Utbetalade medel för de statliga myndigheternas externa FoU-verksamhet, mkr:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Utbetalade medel för de statliga myndigheternas externa FoU-verksamhet, mkr:
Nej
Säsongsrensad
Utbetalade medel för de statliga myndigheternas externa FoU-verksamhet, mkr:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002II