Statistikdatabasen
FoU inom företag. Årsverken och utgifter för FoU efter region. Vartannat år 1995 - 2007
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

region
09 Gotlands län
Av sekretesskäl redovisas Gotland tillsammans med Stockholm samt Jämtland tillsammans med Västernorrland för åren 2001 och tidigare. Från och med år 2003 ingår de enbart i totalen för hela Sverige
23 Jämtlands län
Av sekretesskäl redovisas Gotland tillsammans med Stockholm samt Jämtland tillsammans med Västernorrland för åren 2001 och tidigare. Från och med år 2003 ingår de enbart i totalen för hela Sverige
vartannat år
1995
Regionala uppgifter om utgifter för FoU samlades inte in för år 1995
2001
Från och med år 2001 ingår kreditinstitut och försäkringsbolag. Ta hänsyn till detta när totaluppgifter jämförs med tidigare år.
2005
Från och med år 2005 ingår även företag med 10-49 anställda i redovisningen. Detta påverkar jämförbarheten med tidigare års uppgifter särskilt för tjänstebranscher (SNI 50-93)
2007
SCB har mottagit korrigerade FoU-uppgifter avseende år 2007. Detta medför att 2007 års FoU-uppgifter har korrigerats den 2 december 2010.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2012-12-06
Kontakt
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Årsverken för FoU inom företag:
antal
Utgifter för FoU inom företag:
mkr
Datatyp
Årsverken för FoU inom företag:
Flöde
Utgifter för FoU inom företag:
Flöde
Pristyp
Utgifter för FoU inom företag:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Årsverken för FoU inom företag:
Nej
Utgifter för FoU inom företag:
Nej
Säsongsrensad
Årsverken för FoU inom företag:
Nej
Utgifter för FoU inom företag:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002N9