Statistikdatabasen
FoU inom företag. Personer sysselsatta med FoU efter näringsgren SNI02 och utbildningsnivå. Vartannat år 1995 - 2005
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

näringsgren SNI92

Totalt 38 Valda

Sök

utbildningsnivå

Totalt 2 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

utbildningsnivå
Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).
vartannat år
2001
Från och med år 2001 ingår kreditinstitut och försäkringsbolag. Ta hänsyn till detta när totaluppgifter jämförs med tidigare år.
2005
Från och med år 2005 ingår även företag med 10-49 anställda i redovisningen. Detta påverkar jämförbarheten med tidigare års uppgifter särskilt för tjänstebranscher (SNI 50-93)
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2006-12-15
Kontakt
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Personer sysselsatta med FoU inom företag:
antal
Referenstid
Personer sysselsatta med FoU inom företag:
31/12 resp år
Datatyp
Personer sysselsatta med FoU inom företag:
Stock
Kalenderkorrigerad
Personer sysselsatta med FoU inom företag:
Nej
Säsongsrensad
Personer sysselsatta med FoU inom företag:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002MY