Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

FoU inom företag. Driftkostnader för FoU avseende tjänster m.m. efter näringsgren SNI02 och produktgrupp SPIN 2002. Vartannat år 1995 - 2007

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2012-12-06
Driftkostnader för FoU-arbete avs. tjänster inom företag, mkr:
mkr
Driftkostnader för FoU-arbete avs. tjänster inom företag, mkr:
Flöde
Driftkostnader för FoU-arbete avs. tjänster inom företag, mkr:
Löpande Priser
Driftkostnader för FoU-arbete avs. tjänster inom företag, mkr:
Nej
Driftkostnader för FoU-arbete avs. tjänster inom företag, mkr:
Nej
SCB
000002MA
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listanA+B jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske , A jordbruk, jakt och skogsbruk , C+D utvinning av mineral, tillverkningsindustri ,

Valda 0 Totalt 19

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanA jordbruks-, jakt- och skogsbruksprodukter , A-B jordbruks-, jakt- och skogsbruksprodukter, fisk , 28-33 metallvaror, maskiner samt el- och optikprodukter ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1995 , 1997 , 1999 ,

Valda 1 Totalt 7

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

vartannat år

2001

Från och med år 2001 ingår kreditinstitut och försäkringsbolag. Ta hänsyn till detta när totaluppgifter jämförs med tidigare år.

2005

Från och med år 2005 ingår även företag med 10-49 anställda i redovisningen. Detta påverkar jämförbarheten med tidigare års uppgifter särskilt för tjänstebranscher (SNI 50-93)

2007

SCB har mottagit korrigerade FoU-uppgifter avseende år 2007. Detta medför att 2007 års FoU-uppgifter har korrigerats den 2 december 2010.