Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

FoU inom företag. Driftkostnader för FoU efter syfte/ändamål. Vartannat år 2007

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2012-12-06
Driftkostnader för FoU inom företag, mkr:
mkr
Driftkostnader för FoU inom företag, mkr:
Flöde
Driftkostnader för FoU inom företag, mkr:
Löpande Priser
Driftkostnader för FoU inom företag, mkr:
Nej
Driftkostnader för FoU inom företag, mkr:
Nej
SCB
000002MD
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listan20 framtagning av nya men på marknaden existerande varor och tjänster , 21 framtagning av för marknaden nya varor och tjänster , 22 förbättring av existerande varor och tjänster ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

vartannat år

SCB har mottagit korrigerade FoU-uppgifter avseende år 2007. Detta medför att 2007 års FoU-uppgifter har korrigerats den 2 december 2010.