Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

FoU inom företag. FoU-utgifter fördelade på kostnadsslag, investeringar och konsultarvoden. Vartannat år 2007

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2012-12-06
Arbetskraftskostnader, mkr:
mkr
Driftkostnader exkl. arbetskraftskost o konsultarvoden, mkr:
mkr
Konsultarvoden, mkr:
mkr
Kostnader exkl programvarurelaterad FoU, mkr:
mkr
Kostnader för programvarurelaterad FoU, mkr:
mkr
Totala driftkostnader, mkr:
mkr
Investeringskostnader, mkr:
mkr
Totala utgifter, mkr:
mkr
Arbetskraftskostnader, mkr:
Flöde
Driftkostnader exkl. arbetskraftskost o konsultarvoden, mkr:
Flöde
Konsultarvoden, mkr:
Flöde
Kostnader exkl programvarurelaterad FoU, mkr:
Flöde
Kostnader för programvarurelaterad FoU, mkr:
Flöde
Totala driftkostnader, mkr:
Flöde
Investeringskostnader, mkr:
Flöde
Totala utgifter, mkr:
Flöde
Arbetskraftskostnader, mkr:
Löpande Priser
Driftkostnader exkl. arbetskraftskost o konsultarvoden, mkr:
Löpande Priser
Konsultarvoden, mkr:
Löpande Priser
Kostnader exkl programvarurelaterad FoU, mkr:
Löpande Priser
Kostnader för programvarurelaterad FoU, mkr:
Löpande Priser
Totala driftkostnader, mkr:
Löpande Priser
Investeringskostnader, mkr:
Löpande Priser
Totala utgifter, mkr:
Löpande Priser
Arbetskraftskostnader, mkr:
Nej
Driftkostnader exkl. arbetskraftskost o konsultarvoden, mkr:
Nej
Konsultarvoden, mkr:
Nej
Kostnader exkl programvarurelaterad FoU, mkr:
Nej
Kostnader för programvarurelaterad FoU, mkr:
Nej
Totala driftkostnader, mkr:
Nej
Investeringskostnader, mkr:
Nej
Totala utgifter, mkr:
Nej
Arbetskraftskostnader, mkr:
Nej
Driftkostnader exkl. arbetskraftskost o konsultarvoden, mkr:
Nej
Konsultarvoden, mkr:
Nej
Kostnader exkl programvarurelaterad FoU, mkr:
Nej
Kostnader för programvarurelaterad FoU, mkr:
Nej
Totala driftkostnader, mkr:
Nej
Investeringskostnader, mkr:
Nej
Totala utgifter, mkr:
Nej
SCB
000002MO
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

SCB har mottagit korrigerade FoU-uppgifter avseende år 2007. Detta medför att 2007 års FoU-uppgifter har korrigerats den 2 december 2010.