Statistikdatabasen
FoU inom företag. FoU-utgifter fördelade på kostnadsslag, investeringar och konsultarvoden efter näringsgren SNI02. Vartannat år 1995 - 2007
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

näringsgren SNI92

Totalt 43 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Kostnader för programvarurelaterad FoU, mkr
Kostnader för programvarurelaterad FoU inom företag är en däravpost till totala driftkostnader för FoU inom företag.
vartannat år
2001
Från och med år 2001 ingår kreditinstitut och försäkringsbolag. Ta hänsyn till detta när totaluppgifter jämförs med tidigare år.
2007
SCB har mottagit korrigerade FoU-uppgifter avseende år 2007. Detta medför att 2007 års FoU-uppgifter har korrigerats den 2 december 2010.
tabellinnehåll: Arbetskraftskostnader, mkr , vartannat år: 2005
Från och med år 2005 ingår även företag med 10-49 anställda i redovisningen. Detta påverkar jämförbarheten med tidigare års uppgifter särskilt för tjänstebranscher (SNI 50-93)
tabellinnehåll: Driftkostnader exkl. arbetskraftskost o konsultarvoden, mkr , vartannat år: 2005
Från och med år 2005 ingår även företag med 10-49 anställda i redovisningen. Detta påverkar jämförbarheten med tidigare års uppgifter särskilt för tjänstebranscher (SNI 50-93)
tabellinnehåll: Totala driftkostnader, mkr , vartannat år: 2005
Från och med år 2005 ingår även företag med 10-49 anställda i redovisningen. Detta påverkar jämförbarheten med tidigare års uppgifter särskilt för tjänstebranscher (SNI 50-93)
tabellinnehåll: Investeringskostnader, mkr , vartannat år: 2005
Från och med år 2005 ingår även företag med 10-49 anställda i redovisningen. Detta påverkar jämförbarheten med tidigare års uppgifter särskilt för tjänstebranscher (SNI 50-93)
tabellinnehåll: Konsultarvoden, mkr , vartannat år: 2005
Från och med år 2005 ingår även företag med 10-49 anställda i redovisningen. Detta påverkar jämförbarheten med tidigare års uppgifter särskilt för tjänstebranscher (SNI 50-93)
tabellinnehåll: Totala utgifter, mkr , vartannat år: 2005
Från och med år 2005 ingår även företag med 10-49 anställda i redovisningen. Detta påverkar jämförbarheten med tidigare års uppgifter särskilt för tjänstebranscher (SNI 50-93)
tabellinnehåll: Driftkostnader exkl. arbetskraftskost o konsultarvoden, mkr , vartannat år: 1995
Uppgifter om konsultarvoden och programrelaterad FoU samlades inte in år 1995
tabellinnehåll: Kostnader exkl programvarurelaterad FoU, mkr , vartannat år: 1995
Uppgifter om konsultarvoden och programrelaterad FoU samlades inte in år 1995
tabellinnehåll: Konsultarvoden, mkr , vartannat år: 1995
Uppgifter om konsultarvoden och programrelaterad FoU samlades inte in år 1995
tabellinnehåll: Kostnader för programvarurelaterad FoU, mkr , vartannat år: 1995
Uppgifter om konsultarvoden och programrelaterad FoU samlades inte in år 1995
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2012-12-06
Kontakt
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Arbetskraftskostnader, mkr:
mkr
Driftkostnader exkl. arbetskraftskost o konsultarvoden, mkr:
mkr
Konsultarvoden, mkr:
mkr
Kostnader exkl programvarurelaterad FoU, mkr:
mkr
Kostnader för programvarurelaterad FoU, mkr:
mkr
Totala driftkostnader, mkr:
mkr
Investeringskostnader, mkr:
mkr
Totala utgifter, mkr:
mkr
Datatyp
Arbetskraftskostnader, mkr:
Flöde
Driftkostnader exkl. arbetskraftskost o konsultarvoden, mkr:
Flöde
Konsultarvoden, mkr:
Flöde
Kostnader exkl programvarurelaterad FoU, mkr:
Flöde
Kostnader för programvarurelaterad FoU, mkr:
Flöde
Totala driftkostnader, mkr:
Flöde
Investeringskostnader, mkr:
Flöde
Totala utgifter, mkr:
Flöde
Pristyp
Arbetskraftskostnader, mkr:
Löpande Priser
Driftkostnader exkl. arbetskraftskost o konsultarvoden, mkr:
Löpande Priser
Konsultarvoden, mkr:
Löpande Priser
Kostnader exkl programvarurelaterad FoU, mkr:
Löpande Priser
Kostnader för programvarurelaterad FoU, mkr:
Löpande Priser
Totala driftkostnader, mkr:
Löpande Priser
Investeringskostnader, mkr:
Löpande Priser
Totala utgifter, mkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Arbetskraftskostnader, mkr:
Nej
Driftkostnader exkl. arbetskraftskost o konsultarvoden, mkr:
Nej
Konsultarvoden, mkr:
Nej
Kostnader exkl programvarurelaterad FoU, mkr:
Nej
Kostnader för programvarurelaterad FoU, mkr:
Nej
Totala driftkostnader, mkr:
Nej
Investeringskostnader, mkr:
Nej
Totala utgifter, mkr:
Nej
Säsongsrensad
Arbetskraftskostnader, mkr:
Nej
Driftkostnader exkl. arbetskraftskost o konsultarvoden, mkr:
Nej
Konsultarvoden, mkr:
Nej
Kostnader exkl programvarurelaterad FoU, mkr:
Nej
Kostnader för programvarurelaterad FoU, mkr:
Nej
Totala driftkostnader, mkr:
Nej
Investeringskostnader, mkr:
Nej
Totala utgifter, mkr:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002MG