Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

FoU inom företag. FoU-utgifter fördelade på kostnadsslag, investeringar och konsultarvoden efter näringsgren SNI02. Vartannat år 1995 - 2007

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2012-12-06
Arbetskraftskostnader, mkr:
mkr
Driftkostnader exkl. arbetskraftskost o konsultarvoden, mkr:
mkr
Konsultarvoden, mkr:
mkr
Kostnader exkl programvarurelaterad FoU, mkr:
mkr
Kostnader för programvarurelaterad FoU, mkr:
mkr
Totala driftkostnader, mkr:
mkr
Investeringskostnader, mkr:
mkr
Totala utgifter, mkr:
mkr
Arbetskraftskostnader, mkr:
Flöde
Driftkostnader exkl. arbetskraftskost o konsultarvoden, mkr:
Flöde
Konsultarvoden, mkr:
Flöde
Kostnader exkl programvarurelaterad FoU, mkr:
Flöde
Kostnader för programvarurelaterad FoU, mkr:
Flöde
Totala driftkostnader, mkr:
Flöde
Investeringskostnader, mkr:
Flöde
Totala utgifter, mkr:
Flöde
Arbetskraftskostnader, mkr:
Löpande Priser
Driftkostnader exkl. arbetskraftskost o konsultarvoden, mkr:
Löpande Priser
Konsultarvoden, mkr:
Löpande Priser
Kostnader exkl programvarurelaterad FoU, mkr:
Löpande Priser
Kostnader för programvarurelaterad FoU, mkr:
Löpande Priser
Totala driftkostnader, mkr:
Löpande Priser
Investeringskostnader, mkr:
Löpande Priser
Totala utgifter, mkr:
Löpande Priser
Arbetskraftskostnader, mkr:
Nej
Driftkostnader exkl. arbetskraftskost o konsultarvoden, mkr:
Nej
Konsultarvoden, mkr:
Nej
Kostnader exkl programvarurelaterad FoU, mkr:
Nej
Kostnader för programvarurelaterad FoU, mkr:
Nej
Totala driftkostnader, mkr:
Nej
Investeringskostnader, mkr:
Nej
Totala utgifter, mkr:
Nej
Arbetskraftskostnader, mkr:
Nej
Driftkostnader exkl. arbetskraftskost o konsultarvoden, mkr:
Nej
Konsultarvoden, mkr:
Nej
Kostnader exkl programvarurelaterad FoU, mkr:
Nej
Kostnader för programvarurelaterad FoU, mkr:
Nej
Totala driftkostnader, mkr:
Nej
Investeringskostnader, mkr:
Nej
Totala utgifter, mkr:
Nej
SCB
000002MG
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 8

Sökfält för att markera värden i listanA+B jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske , A jordbruk, jakt och skogsbruk , 10-14 gruvor och mineralutvinningsind ,

Valda 0 Totalt 43

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1995 , 1997 , 1999 ,

Valda 1 Totalt 7

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

tabellinnehåll

Kostnader för programvarurelaterad FoU, mkr

Kostnader för programvarurelaterad FoU inom företag är en däravpost till totala driftkostnader för FoU inom företag.

vartannat år

2001

Från och med år 2001 ingår kreditinstitut och försäkringsbolag. Ta hänsyn till detta när totaluppgifter jämförs med tidigare år.

2007

SCB har mottagit korrigerade FoU-uppgifter avseende år 2007. Detta medför att 2007 års FoU-uppgifter har korrigerats den 2 december 2010.

tabellinnehåll: Arbetskraftskostnader, mkr , vartannat år: 2005

Från och med år 2005 ingår även företag med 10-49 anställda i redovisningen. Detta påverkar jämförbarheten med tidigare års uppgifter särskilt för tjänstebranscher (SNI 50-93)

tabellinnehåll: Driftkostnader exkl. arbetskraftskost o konsultarvoden, mkr , vartannat år: 2005

Från och med år 2005 ingår även företag med 10-49 anställda i redovisningen. Detta påverkar jämförbarheten med tidigare års uppgifter särskilt för tjänstebranscher (SNI 50-93)

tabellinnehåll: Totala driftkostnader, mkr , vartannat år: 2005

Från och med år 2005 ingår även företag med 10-49 anställda i redovisningen. Detta påverkar jämförbarheten med tidigare års uppgifter särskilt för tjänstebranscher (SNI 50-93)

tabellinnehåll: Investeringskostnader, mkr , vartannat år: 2005

Från och med år 2005 ingår även företag med 10-49 anställda i redovisningen. Detta påverkar jämförbarheten med tidigare års uppgifter särskilt för tjänstebranscher (SNI 50-93)

tabellinnehåll: Konsultarvoden, mkr , vartannat år: 2005

Från och med år 2005 ingår även företag med 10-49 anställda i redovisningen. Detta påverkar jämförbarheten med tidigare års uppgifter särskilt för tjänstebranscher (SNI 50-93)

tabellinnehåll: Totala utgifter, mkr , vartannat år: 2005

Från och med år 2005 ingår även företag med 10-49 anställda i redovisningen. Detta påverkar jämförbarheten med tidigare års uppgifter särskilt för tjänstebranscher (SNI 50-93)

tabellinnehåll: Driftkostnader exkl. arbetskraftskost o konsultarvoden, mkr , vartannat år: 1995

Uppgifter om konsultarvoden och programrelaterad FoU samlades inte in år 1995

tabellinnehåll: Kostnader exkl programvarurelaterad FoU, mkr , vartannat år: 1995

Uppgifter om konsultarvoden och programrelaterad FoU samlades inte in år 1995

tabellinnehåll: Konsultarvoden, mkr , vartannat år: 1995

Uppgifter om konsultarvoden och programrelaterad FoU samlades inte in år 1995

tabellinnehåll: Kostnader för programvarurelaterad FoU, mkr , vartannat år: 1995

Uppgifter om konsultarvoden och programrelaterad FoU samlades inte in år 1995