Statistikdatabasen
FoU inom företag. Driftkostnader för FoU efter näringsgren SNI02 och syfte/ändamål. Vartannat år 1995 - 2007
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

näringsgren SNI92

Totalt 43 Valda

Sök

ändamål

Totalt 7 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

vartannat år
2001
Från och med år 2001 ingår kreditinstitut och försäkringsbolag. Ta hänsyn till detta när totaluppgifter jämförs med tidigare år.
2005
Från och med år 2005 ingår även företag med 10-49 anställda i redovisningen. Detta påverkar jämförbarheten med tidigare års uppgifter särskilt för tjänstebranscher (SNI 50-93)
2005
Från och med år 2005 redovisas totala utgifter för FoU d.v.s summan av driftkostnader och investeringsutgifter.
2007
SCB har mottagit korrigerade FoU-uppgifter avseende år 2007. Detta medför att 2007 års FoU-uppgifter har korrigerats den 2 december 2010.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2012-12-06
Kontakt
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Driftkostnader för FoU inom företag, mkr:
mkr
Datatyp
Driftkostnader för FoU inom företag, mkr:
Flöde
Pristyp
Driftkostnader för FoU inom företag, mkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Driftkostnader för FoU inom företag, mkr:
Nej
Säsongsrensad
Driftkostnader för FoU inom företag, mkr:
Nej
Skapad datum
2020-10-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002MC