Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

FoU inom företag. Finansieringskällor för egen FoU-verksamhet. Vartannat år 2007

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2012-12-06
Finansieringskällor för FoU inom företag, mkr:
mkr
Finansieringskällor för FoU inom företag, mkr:
Flöde
Finansieringskällor för FoU inom företag, mkr:
Löpande Priser
Finansieringskällor för FoU inom företag, mkr:
Nej
Finansieringskällor för FoU inom företag, mkr:
Nej
SCB
000002MF
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listansjälvfinansiering , direkta statsanslag exkl. ALF-medel , försvarsmyndigheter ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

vartannat år

SCB har mottagit korrigerade FoU-uppgifter avseende år 2007. Detta medför att 2007 års FoU-uppgifter har korrigerats den 2 december 2010.