Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

FoU inom företag. Årsverken för FoU efter yrke och kön. Vartannat år 2007

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2012-12-06
Årsverken för FoU inom företag:
antal
Antal personer för FoU inom företag:
antal
Årsverken för FoU inom företag:
Flöde
Antal personer för FoU inom företag:
Flöde
Årsverken för FoU inom företag:
Nej
Antal personer för FoU inom företag:
Nej
Årsverken för FoU inom företag:
Nej
Antal personer för FoU inom företag:
Nej
SCB
000002N4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

år

SCB har mottagit korrigerade FoU-uppgifter avseende år 2007. Detta medför att 2007 års FoU-uppgifter har korrigerats den 2 december 2010.