Statistikdatabasen
FoU inom företag. Årsverken för forskning inom teknikvetenskap efter näringsgren SNI02 och ämne. Vartannat år 1997 - 2003
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

näringsgren SNI92

Totalt 38 Valda

Sök

ämne

Totalt 11 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

vartannat år
2001
Från och med år 2001 ingår kreditinstitut och försäkringsbolag. Ta hänsyn till detta när totaluppgifter jämförs med tidigare år.
2003
Till och med år 2001 ingår enbart ämnen inom disciplinen Teknikvetenskap. Från och med år 2003 ingår även teknikämnen som ingår i andra discipliner.
2003
Från och med 2003 ingår även årsverken för utveckling i uppgifterna
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2005-03-16
Kontakt
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
FoU-statistik@scb.se

Enhet
Årsverken för forskning inom teknikvetenskap i företag:
antal
Datatyp
Årsverken för forskning inom teknikvetenskap i företag:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Årsverken för forskning inom teknikvetenskap i företag:
Nej
Säsongsrensad
Årsverken för forskning inom teknikvetenskap i företag:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002N0