Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

FoU inom företag. Årsverken för forskning inom teknikvetenskap efter näringsgren SNI02 och ämne. Vartannat år 1997 - 2003

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Utbildning och forskning FoU, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2005-03-16
Årsverken för forskning inom teknikvetenskap i företag:
antal
Årsverken för forskning inom teknikvetenskap i företag:
Flöde
Årsverken för forskning inom teknikvetenskap i företag:
Nej
Årsverken för forskning inom teknikvetenskap i företag:
Nej
SCB
000002N0
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Sökfält för att markera värden i listanA jordbruk, jakt och skogsbruk , 10-14 gruvor och mineralutvinningsind , 15+16 livsmedels-, dryckesvaru-, o tobaksind ,

Valda 0 Totalt 38

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listaninformationsteknik , teknisk fysik , elektroteknik, elektronik och fotonik ,

Valda 0 Totalt 11

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

vartannat år

2001

Från och med år 2001 ingår kreditinstitut och försäkringsbolag. Ta hänsyn till detta när totaluppgifter jämförs med tidigare år.

2003

Till och med år 2001 ingår enbart ämnen inom disciplinen Teknikvetenskap. Från och med år 2003 ingår även teknikämnen som ingår i andra discipliner.

2003

Från och med 2003 ingår även årsverken för utveckling i uppgifterna